Työ ja raha

Katso, miten työsi arvostus näkyy palkassa – ammattikone näyttää tiedot 290 eri ammatista

Anna selvitti: arvostus nostaa lääkärin muttei hoitajan palkkaa. Naisvaltaiset hoiva-alat ovat edelleen palkkakuopassa.

Teksti:
Maria Tojkander
Kuvat:
Istock

Jotkin ammatit on nostettu jalustalle ja joitain ammatteja vähätellään. Miten eri ammateissa arvostus ja palkka kohtaavat? Anna selvitti.

Anna selvitti: arvostus nostaa lääkärin muttei hoitajan palkkaa. Naisvaltaiset hoiva-alat ovat edelleen palkkakuopassa.

Maalaisjärjellä voisi ajatella, että ihmisten korkealle arvostamissa ammateissa maksettaisiin myös korkeaa palkkaa.

Niin ei läheskään aina ole, vaikka ansiot keskimäärin suurenevat, kun arvostus kasvaa.

Tämä kävi ilmi, kun vertasimme 290 ammatin arvostusta ja palkkoja toisiinsa.

Vertailun tulokset on esitetty alla olevassa Annan ammattikoneessa. Siitä voit hakea tietoja syöttämällä ammatin nimen hakukenttään tai valitsemalla jonkin tietyn pisteen kuvasta.

Koneessa näkyy esimerkkinä vanhustenhoitajan arvostus ja palkka.

Tuoko arvostus lisää palkkaa?

Arvostuskeskiarvo ►

Mitä ylempänä piste on, sitä korkeampi on ammatin arvostus (asteikko 1–9). Mitä enemmän oikealla piste on, sitä suurempaa palkkaa siitä maksetaan.

Trendiviiva kuvaa 290 ammatin arvostuksen ja palkan välistä keskimääräistä suhdetta. Siitä näkee, että ansiot keskimäärin suurenevat, kun ammatin arvostus kasvaa. Poikkeuksia on kuitenkin paljon.

Mediaaniansio euroa/kk ►

Mitä ylempänä piste on, sitä korkeampi on ammatin arvostus (asteikko 1–9). Mitä enemmän oikealla piste on, sitä suurempaa palkkaa siitä maksetaan.

Trendiviiva kuvaa 290 ammatin arvostuksen ja palkan välistä keskimääräistä suhdetta. Siitä näkee, että ansiot keskimäärin suurenevat, kun ammatin arvostus kasvaa. Poikkeuksia on kuitenkin paljon.

Aineiston lähde: Suomen Kuvalehti/Kantar TNS: ammattien arvostustutkimus 2018. Palkkatiedot Tilastokeskus. Palkat ovat kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaaneja vuodelta 2017.

Palkkatiedot on tuotettu Ammattiluokituksen 2010 mukaan. Se on ammattinimikkeitä karkeampi luokitus; esimerkiksi erikoislääkäri ja kirurgi sijoittuvat siinä samaan luokkaan, joten niille on vain yksi ansiotieto.

Annan ammattikone paljastaa, että myyntiedustaja, palomies ja kätilö tienaavat liki saman verran, vaikka ammattien arvostus on eri. Kätilön arvostus on 7,17 ja palomiehen 6,95 mutta myyntiedustajan vain 4,46.

Trendiviivan alapuolella olevia ammatteja ei arvosteta korkealle, mutta palkka voi olla silti iso. Näin on myyntineuvottelijan laita: ansiot 4975 euroa kuukaudessa, mutta arvostus vain 4,83.

Trendiviivan yläpuolella olevat ammatit ovat arvostettuja, mutta palkkaus on niissä samalla tasolla kuin suoraan niiden alapuolella olevissa ammateissa.

Grafiikka: Arvostus ja palkka eivät läheskään aina kohtaa. Esimerkiksi kätilöillä on suuri arvostus, mutta palkkaus samalla tasolla kuin palomiehillä ja myyntiedustajilla.
Arvostus ja palkka eivät läheskään aina kohtaa. Esimerkiksi kätilöillä on suuri arvostus, mutta palkkaus samalla tasolla kuin palomiehillä ja myyntiedustajilla.

Arvostusten mittarina käytettiin Suomen Kuvalehden ja markkinatutkimusyritys Kantar TNS:n keväällä 2018 tekemää selvitystä. Palkkatiedot toimitti Tilastokeskus. Palkat ovat kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaaneja vuodelta 2017.

Arvostus tuo lisää palkkaa lääkärille muttei hoitajalle

Lääkärit, opettajat, hoitajat ja palomiehet. Niin arvostetuimpien ammattien kärki vähän karkeistaen menee.

”Minä luen tätä sillä tavalla, että ihmiset arvostavat hyvän elämän tai elämän jatkuvuuden kannalta tärkeiden tehtävien hoitamista. Hoivaamista, terveyden hoitamista, sairaudenhoitoa, uusien sukupolvien kouluttamista ja ihmisten pelastamista hädästä. Ja turvaa, sillä poliisit ja oikeuslaitoskin ovat arvostettuja”, sanoo Tampereen yliopiston sosiologian professori Harri Melin, joka tutustui Annan pyynnöstä selvitykseen.

”Lääkärien kohdalla arvostus ja palkka menevät erittäin hyvin yksi yhteen. He ovat kaikkein arvostetuimpia ja kuuluvat myös parhaiten palkattuihin ammattiryhmiin.”

Ammattikoneessa lääkärit komeilevat oikeassa yläkulmassa yhdessä professorin, apteekkarin ja hammaslääkärin kanssa. Tätä porukkaa arvostetaan, ja heille myös maksetaan hyvin.

Arvostetuin on kirurgi. Kirurgin palkka on 6 325 euroa. Muilla erikoislääkäreillä on selvityksessä sama palkka, koska ansiotiedot on tuotettu virallisen Ammattiluokitus 2010 käsikirjan mukaan, joka on ammattinimikkeitä karkeampi luokitus.

Koko vertailun paras palkka on arvostetuimpien ammattien kärkikymmenikköön sijoittuvalla ylilääkärillä, 8 526 euroa.

Hoitaja hoitakoon kutsumuksesta

”Sen sijaan hoitajat eivät ole hyvin palkattuja, vaikka heitä arvostetaankin”, Melin sanoo.

Sairaanhoitajan palkka on lisineen 2 990 euroa, mielisairaanhoitajan 2 778 ja vanhustenhoitajan 2 635 euroa kuussa.

”Alan naisvaltaisuus on suurimpia syitä hoitajien palkkakuoppaan. Lisäksi hoitajien taakkana on se, että heidän työnsä nähdään kutsumusammattina. Ajatellaan, että hoitajien palkalla ei muka ole väliä, koska he tekevät työtään kutsumuksesta”, Melin sanoo.

Ammattikoneessa sairaanhoitaja sijoittuu vasempaan yläkulmaan, kuten muutkin palkkakuopassa olevat ammatit, esimerkiksi mielisairaanhoitaja ja vanhustenhoitaja.

Myöskään palomiehen palkka ei vertailun mukaan vastaa ammatin arvostusta.

Naisvaltaiset alat palkkakuopassa

”Opettajien palkat vaihtelevat paljon. Huonoimmat ne ovat varhaiskasvatuksessa”, kertoo Melin.

Lastentarhanopettajan palkka, 2 602 euroa kuussa, on melkein sama kuin lähihoitajan (2  672 euroa kuussa), vaikka lastentarhanopettajalta vaaditaan kolmivuotinen yliopisto- tai nelivuotinen ammattikorkeakoulututkinto.

”Lastentarhanopettajan huonoa palkkaa selittää se, että koulutusvaatimuksia on korotettu melko hiljattain. Palkat eivät ole vielä seuranneet perässä”, Melin sanoo.

Arvostukseensa nähden lähihoitajat ovat Annan selvityksen mukaan palkkakuopassa ihan niin kuin lastentarhanopettajatkin.

Maksetaan mutta arvostusta ei tipu

Mitkä ammatit ovat arvostuskuopassa?

Ainakin kansanedustaja: arvostuskeskiarvo vain 4,61 mutta ansiot 6 229 euroa.

Paitsi että oikeasti rivikansanedustajankin palkkio on vielä korkeampi: ilman kulukorvausta 6 614–7 109 euroa kuukaudessa. Koneen antamat, todellisuutta pienemmät ansiot kansanedustajalle johtuvat siitä, että kansanedustaja on monen muun ammatin ohella samassa ammattiluokassa ”1111 Lainsäätäjät”.

Myös ministerin ansiot näyttävät koneessa siksi pienemmiltä kuin oikeasti ovat.

Toisin sanoen kansanedustajan ja ministerin kuuluisi olla koneessa oikeammalla kuin ne nyt ovat – siihen suuntaanhan ansiot kuvassa kasvavat. Ministerin palkkio on 10 147 euroa kuukaudessa. Jos ministeri toimii kansanedustajana, hän saa myös puolet kansanedustajan palkkiosta.

Mutta on ministeri kansanedustajan tavoin alhaalla ja oikealla nytkin, muiden arvostuskuoppa-ammattien kanssa.

”Arvostus heijastelee sitä, kuinka paljon ihmiset luottavat niihin instituutioihin, joita ammatit edustavat. Politiikkaan ei luoteta niin kuin ennen”, Harri Melin tulkitsee tuloksia.

Vasemmalla harppauksen muiden alapuolella on yksinäinen sininen piste. Puhelinmyyjä. Ammatissa yhdistyvät vähäinen arvostus (3,5) ja vaatimaton palkka (2 490 euroa).

Vertailun huonoin palkka on sekatyöntekijällä (1 696 euroa). Silläkin on alhainen arvostus (4,99).

Suomalaiset arvostavat eniten kirurgin ammattia, vähiten tubettajaa. Lue Annasta 15/2019, mitä tapahtui, kun kirurgi ja tubettaja kohtasivat – tai tilaa lehden lukuoikeus täältä!

X