Tiedätkö mitä tarkoittavat apilaperhe, gyneseksuaalisuus ja muunsukupuolisuus? Ota Pride-sanasto haltuun
Pride on maailmanlaajuinen kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma ja liike.
Itsetuntemus

Tiedätkö mitä tarkoittavat apilaperhe, gyneseksuaalisuus tai asukupuolisuus? Ota Pride-sanasto haltuun

Tiedät varmasti, mitä homoseksuaalisuus tarkoittaa, mutta entä panseksuaalisuus tai muunsukupuolisuus? Ota sanaston avulla haltuun sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskevat termit.
Teksti: Johanna Jantunen Kuvat: iStock

Osaatko käyttää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskevia käsitteitä ja termejä oikein?

Koostimme Helsinki Pride -viikon kunniaksi sanaston, joka auttaa ymmärtämään sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta.

Apilaperhe

Apilaperheeseen kuuluu kaksi eri perheyksikköä, joilla on yhteinen lapsi tai yhteisiä lapsia. Tälläinen voi olla on esimerkiksi naisparin ja miehen tai miesparin ja naisen sekä heidän lastensa muodostama perhe. Apilaperhettä voidaan kutsua myös kumppanuusvanhempien perheeksi.

Biseksuaalisuus

Biseksuaali tuntee seksuaalista, romanttista ja/tai emotionaalista vetoa sekä naisia että miehiä kohtaan.

Cis

Cissukupuolinen on tyytyväinen syntymässä määriteltyyn sukupuoleensa. Ihmisistä suurin osa on cissukupuolisia.

Drag

Drag queenit ja kingit leikittelevät sukupuolirooleilla esimerkiksi pukeutumisen avulla. Drag ei tarkoita samaa kuin transvestisuus vaan kyseessä on taidemuoto.

Gyne-/femiseksuaalisuus

Gyne- tai femiseksuaalinen ihminen kokee seksuaalista vetoa feminiinisyytä kohtaan riippumatta siitä, ilmeneekö feminiinisyys naisessa vai miehessä. Gyneseksuaalin omalla sukupuoli-identiteetillä ei myöskään ole merkitystä.

HLBTI/LHBTI

Kirjainyhdistelmä, joka viittaa homoihin, lesboihin, biseksuaaleihin, transihmisiin ja intersukupuolisiin.

Intersukupuolisuus

Intersukupuolisen ihmisen synnynnäiset, fyysiset sukupuolen tunnusmerkit eivät vastaa yksiselitteisesti joko naista tai miestä. Intersukupuolisuus huomataan usein heti lapsen synnyttyä. Se voi toisaalta tulla ilmi myös vasta myöhemmin.

Muunsukupuolisuus

Muunsukupuolinen henkilö ei koe olevansa sukupuoli-identiteetiltään yksiselitteisesti mies tai nainen. Hän saattaa kokea olevansa molempia tai jotain muuta. Lisäksi hänen sukupuoli-identiteettinsä voi olla vaihteleva tai liukuva.

Muunsukupuoliset ihmiset voivat kutsua itseään myös kaksisukupuolisiksi, monisukupuolisiksi, sukupuolettomiksi tai neutreiksi.

Panseksuaalisuus

Panseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa kaikkia sukupuolia kohtaan. Panseksuaalisuus eroaa biseksuaalisuudesta siinä, että se ottaa huomioon myös transihmiset ja muunsukupuoliset, kun taas biseksuaalisuudessa sukupuolia on kaksi: mies ja nainen.

Pride

Pride on maailmanlaajuinen liike, ajattelutapa ja tapahtuma, joka korostaa jokaisen ihmisen oikeutta omaan seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun.

Sateenkaariperhe

Sateenkaariperheessä joko molemmat vanhemmista tai toinen vanhempi kuuluu seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön.

Sukupuolidysforia

Sukupuolidysforiaa kokeva ihminen kärsii sukupuoliristiriidan aiheuttamasta kokonaisvaltaisesta pahan olon tunteesta. On olemassa sekä kehodysforiaa että sosiaalista dysforiaa.

Kehodysforia tarkoittaa ahdistuksen ja inhon tunteita oman kehon sukupuolipiirteitä kohtaan. Sosiaalinen dysforia puolestaa kuvaa sosiaalisissa tilanteissa ilmenevää pahan olon tunnetta. Siitä kärsivä henkilö voi esimerkiksi kokea, etteivät muut näe häntä oikein.

Sukupuolivähemmistöt

Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat transsukupuoliset, transvestiitit, intersukupuoliset ja muunsukupuoliset henkilöt.

Sukupuoleton/asukupuolinen

Sukupuolettomaksi itsensä kokeva ihminen ei samastu mihinkään sukupuoleen.

Transsukupuolisuus

Transsukupuolinen ihminen ei koe omaa anatomista sukupuolta omakseen. Transsukupuoliselle on tärkeää, että hänet kohdataan oikeaksi kokemassaan sukupuolessaan, minkä vuoksi hän voi korjauttaa kehoaan lääketieteellisiä hoidoilla. Myös se, että sukupuoli vaihdetaan juridisesti oikeaksi, on tärkeää.

Transvestisuus

Transvestisuus tarkoittaa sitä, että ihminen tuntee tarvetta ilmaista vastakkaista sukupuolta esimerkiksi pukeutumalla ja laittautumalla.

Transvestisuus ei tarkoita samaa kuin transsukupuolisuus. Transvestiitti on usein tyytyväinen siihen sukupuoleen, johon hän on syntynyt.

Queer

Queer tarkoittaa ihmistä, joka ei välttämättä halua määritellä seksuaalista suuntaumistaan tai sukupuoltaan. Kyseessä on myös ajattelumalli, jossa pyritään irti tiukoista ja ahtaista rooleista ja normeista. Sanalle ei ole vakiintunutta suomennosta

Lähteet: Pirkanmaan SetaSeta, Transtukipiste

X