Ihmissuhteet

Tosirakkautta vai alkuhuuman aiheuttamaa vauhtisokeutta? Mistä nopea eteneminen parisuhteessa kertoo?

Suhteessa nopeasti eteneminen ei ole psykologi Mikael Saarisen mukaan välttämättä huono asia, jos suhteessa on sekä fyysistä vetovoimaa että psykologista syvyyttä ja tilanne on otollinen. Se voi kuitenkin kertoa esimerkiksi liiasta seksiin keskittymisestä tai vaikkapa epätoivosta. – Päätön rakastuminen on aina vaarallista, Saarinen muistuttaa.

Teksti:
Maria Tojkander

Psykologi Mikael Saarisen mielestä ei ole erityistä syytä jarrutella, jos suhteessa on sekä fyysistä vetovoimaa että psykologista syvyyttä ja tilanne on otollinen.

Suhteessa nopeasti eteneminen ei ole psykologi Mikael Saarisen mukaan välttämättä huono asia, jos suhteessa on sekä fyysistä vetovoimaa että psykologista syvyyttä ja tilanne on otollinen. Se voi kuitenkin kertoa esimerkiksi liiasta seksiin keskittymisestä tai vaikkapa epätoivosta. – Päätön rakastuminen on aina vaarallista, Saarinen muistuttaa.

Ehkä sinäkin tunnet salamarakastuneita pareja, jotka ovat hypänneet heti sänkyyn, muuttaneet pikavauhtia yhteen tai hankkineet lapsen nopeasti. Mistä nopea eteneminen suhteessa kertoo?

– Se voi kertoa ihmisestä tai elämäntilanteesta, psykologi Mikael Saarinen sanoo.

Jotkut ovat temperamentiltaan nopeampia kuin toiset, joillakuilla tunne ohjaa toimintaa enemmän kuin järki.

– Nopea rakastuminen ja eteneminen voivat kertoa siitä, että kumpikin on luonteeltaan nopea ja impulsiivinen.

Myös elämäntilanne voi olla sama, ja ihmiset tekevät molemmat uraa, käyvät puntilla ja harrastavat kaikenlaista.

– Mutta onko ainoa yhdistävä tekijä loppujen lopuksi vain se, että pitää tehdä kauheasti kaikkea ja samalla tavalla? Voi käydä niin, että suoritetaan niin kauheasti, ettei jää voimia psykologiseen läheisyyteen. Silloin suhteesta tulee pidemmän päälle pelkkää kaveruutta, Saarinen sanoo.

”On ihmisiä, jotka kaipaavat jatkuvaa draamaa”

Moni hakee suhteesta sellaista dynamiikkaa, joka heille on tuttu lapsuudesta. Joku esimerkiksi dominoi aina ja tekee kaikki päätökset. Toinen taas on voinut oppia jo lapsuudessa alistumaan siihen, että joku muu päättää aina hänen puolestaan.

– Näissä suhteissa edetään sitten dominoivan tahtiin. Jos hän haluaa, asiat tapahtuvat vauhdilla.

Ihmisillä on Saarisen mukaan tarve minäjatkuvuuteen eli yhtenäiseen tarinaan, jota kerromme itsestämme itsellemme. Kun perustamme suhteen toisen kanssa, alamme rakentaa yhteistä me-tarinaa tuon toisen kanssa.

– Jos suhteessa etenee liian nopeasti, ei jää aikaa luoda yhteistä tarinaa ja pohtia, mikä meille on tärkeää ja mistä me unelmoimme. Silloin kumpikin alkaa rakentaa omaa unelmaansa.

Tai sitten yhteistä tarinaa yritetään rakentaa ulkoisten seikkojen, kuten asunnon ostamisen varaan.

– Materiasta ei kuitenkaan ole unelmaksi.

– On myös ihmisiä, jotka kaipaavat jatkuvaa draamaa. Heillä voi olla useita suhteita haussa yhtä aikaa, ja he ehkä pelkäävät sitoutumista, koska sitoutuminen on heidän elämänhistoriansa takia alkanut merkitä heille sitä, että epäonnistuminen ja ero ovat ovella.

Kuinka nopeasti seksiä on sopivan nopeasti?

Miten nopeasti sänkyyn kannattaa hypätä?

– Ei voi sanoa, ettei saa harrastaa heti seksiä tai suhde on pilalla. Mutta nopeassa sänkyynmenossa on se vaara, että suhde rakentuu vain seksin ympärille, ja sitten toinen alkaakin kaivata suhteelta muuta.

Saarinen on pannut merkille, että nyt tuodaan paljon esille rakkauden biologista puolta: puhutaan vaikkapa siitä, että keholliset viestit johdattaisivat immunologisesti yhteensopivan kumppanin luo.

– Tässä painotetaan kiihottumista ja kehoa niin paljon, että siinä vaanii onnettoman rakkauden ongelma, jos suhteen psykologinen puoli unohtuu. Emme ole eläimiä eikä ihmisten välistä onnellista rakkaussuhdetta voi pelkistää kiima-ajaksi, Saarinen sanoo.

Toisaalta seksin panttaaminen liian pitkäänkin voi olla ongelma. Se voi saada suhteen asettumaan sellaiseksi, jossa kohdataan vain psykologisella tasolla ja keskustellaan loputtomiin. Silloin ollaan vain vastakkaista sukupuolta olevat hyvät ystävät. Toinen kuitenkin ehkä haaveilee kehollisuudesta.

”Samassa elämäntilanteessa tulee tunne, että toinen ymmärtää”

Elämäntilannekin voi selittää nopeaa etenemistä suhteessa.

Tutkimuksista tiedetään, että lähekkäin asuvien opiskelevien nuorten todennäköisyys aloittaa parisuhde on muita suurempi. Suhteita syntyy ripeästi myös vanhainkodeissa. Ja elämän toisista parisuhteista puolet solmitaan työkavereiden kanssa.

– Samassa elämäntilanteessa on helppo edetä suhteessa nopeasti, kun tulee tunne, että toinen ymmärtää. Mutta toisaalta se, jos toinen onkin erilaisessa elämäntilanteessa kuin itse, voi tehdä suhteesta mielenkiintoisen.

Jossakin määrin samaa olisi Saarisen mukaan hyvä elämäntilanteessa olla: on esimerkiksi harvinaista, että 20-vuotias nainen ja 60-vuotias mies olisivat onnellisia yhdessä.

Pahimmillaan pelkkä epätoivo yhdistää

Kesäfestarit ovat tyypillinen tilanne rakastua villisti ja päätyä nopeasti yhteen. Mutta sitten kun pitäisi olla kahdestaan Kontulan S-marketissa, kaikki voikin tuntua oudolta, taika on poissa.

– Päätön rakastuminen on aina vaarallista. Silloin toimitaan pelkkien fantasioiden varassa, kun toista ei juurikaan tunneta. Kehollisuus vie, Saarinen sanoo.

Jos on ollut pitkään yksin, voi olla epätoivoinenkin jo. Silloin voi haluta tarttua suhteeseen nopeasti valtavalla intensiteetillä.

Ei ole harvinaista, että kaksi äskettäin eronnutta päätyy yhteen.

– Heitä yhdistää epätoivo, mutta mitä sitten tapahtuu, kun kumpikin on saanut eronsa käsiteltyä? Sitten pitäisi pystyä puhumaan jostakin muusta kuin erosta ja ex-kumppaneista.

Suhde voi olla myös vain väline johonkin

Nopea eteneminen suhteessa voi kertoa joskus siitäkin, että suhteella on osapuolten elämässä ennen kaikkea välineellistä arvoa. Suhde voi olla väylä vaikkapa yhteisön arvostukseen.

Ulkopuolisetkin voivat suoraan vaikuttaa etenemisvauhtiin kyselemällä, milloinkas te menette kihloihin tai joko jälkikasvua on pian tulossa.

– Mitä enemmän suhteen nopea eteneminen on ulkoisten syiden aiheuttamaa, sitä todennäköisemmin ongelmia on tiedossa, Saarinen sanoo.

”Joskus kahden tunninkin suhde voi koskettaa syvällä tasolla”

– Jos suhteeseen ryhtyy tuntematta toista kunnolla, saattaa myöhemmin huomata, että emmehän me sovikaan yhteen. Silloin joudutaan tyytymään ja ollaan ehkä yhdessä vain siksi, että on sosiaalisesti tärkeää olla liitossa.

Saarisen mukaan moni ei täysin hahmota, kuinka iso päätös parisuhteeseen ryhtyminen on.

– Jopa ajokorttiin vaaditaan enemmän osaamista kuin parisuhteen aloittamiseen. Kuka tahansa voi mennä naimisiin ja tehdä vieläpä lapsia, olivatpa ihmissuhdetaidot millä tasolla tahansa. Koulussa olisikin syytä opettaa ihmissuhdetaitoja.

Toisaalta punnitsipa suhteen edellytyksiä kuinka hartaasti ja etenipä kuinka hitaasti tahansa, pieleen voi mennä silti.

– Ihmissuhteessa on niin paljon muuttujia, että perfect match on yhtä mahdoton tavoite kuin saada lotossa seitsemän oikein. Yhdessä oleminen vaatii käytännössä aina psyykkistä työtä, jonka avulla opitaan tuntemaan itseä ja toista.

Saarisen mukaan ei voi ykskantaan sanoa, että nopea eteneminen olisi huono asia.

– Joskus kahden tunninkin suhde voi koskettaa syvällä tasolla.

Saarisen mielestä ei ole erityistä syytä jarrutella, jos suhteessa on sekä fyysistä vetovoimaa että psykologista syvyyttä ja tilanne on otollinen. Hän kehottaa kuitenkin pysähtymään kunkin askelen jälkeen aina hetkeksi niin, että välillä suhteessa otettaisiin suunta kauemmas, sitten välietapin jälkeen keskityttäisiin siihen, mitä lähellä on.

X