Liikunta

Näin valitset itsellesi sopivan personal trainerin – asiantuntijan 9+1 ohjetta

”Personal trainer on suojaamaton ammattinimike. Se tarkoittaa sitä, että periaatteessa kuka tahansa voi käyttää nimitystä personal trainer. Valmennusta etsivän asiakkaan onkin oltava hereillä personal traineria palkatessaan”, kirjoittaa Valmennuksella voittoon -kirjan kirjoittanut personal trainer Mikko Törmälehto. Poimimme kirjasta 9+1 ohjetta, jotka loistovalmentajaa etsivän kannattaa muistaa.

Teksti:
Hilppa Wuokko
Kuvat:
Istock

Hyvin toimivat henkilökemiat ovat edellytys hyvälle valmennussuhteelle.

”Personal trainer on suojaamaton ammattinimike. Se tarkoittaa sitä, että periaatteessa kuka tahansa voi käyttää nimitystä personal trainer. Valmennusta etsivän asiakkaan onkin oltava hereillä personal traineria palkatessaan”, kirjoittaa Valmennuksella voittoon -kirjan kirjoittanut personal trainer Mikko Törmälehto. Poimimme kirjasta 9+1 ohjetta, jotka loistovalmentajaa etsivän kannattaa muistaa.

Liikuntatieteiden maisteri ja oululainen personal trainer Mikko Törmälehto on kirjoittanut vastikään julkaistun Valmennuksella voittoon -kirjansa valmentajille, personal trainereille ja valmennettaville. Kirjassa hän käsittelee monelta kantilta muun muassa sitä, millainen on hyvä personal trainer ja millaisiin asioihin loistavaa personal traineria etsivän kannattaa kiinnittää huomiota.

Nämä 9+1 ohjetta kirjassa annetaan loistovalmentajaa etsivälle:

1. Käytä valintaprosessiin aikaa ja vaivaa

Personal trainereista on runsaasti tarjontaa. Heitä voi etsiä niin verkosta kuin lähikuntosaliltakin. Hätiköityjä päätöksiä ei kuitenkaan kannata tehdä.

”Mikäli et halua ostaa sikaa säkissä, vaan mielit löytäväsi itsellesi loistavan pt:n, kannattaa valintaprosessiin käyttää aikaa ja vaivaa. Ensimmäisenä vaihtoehtona voisi olla oman tuttavapiirin läpikäyminen ja suositusten kysyminen”, Törmälehto vinkkaa kirjassaan.

2. Mieti tavoitteitasi

Jotta voit löytää itsellesi sopivan valmentajan, sinun on mietittävä, millaisiin haasteisiin personal traineria etsit. Haluatko esimerkiksi kiinteytyä vai parantaa lihaskuntoasi? Pohdi myös, tarvitsisitko johonkin tiettyyn asiaan erikoistuneen pt:n.

”Erikoistuminen kielii syvällisemmästä osaamisesta. Mikäli harjoitteluasi rajoittaa jokin vamma tai sairaus, joka edellyttää kuntoutuksen osaamista, voi olla järkevää palkata itselleen personal trainer, jolla on fysioterapeutin pohjakoulutus. Jos olet menossa polvileikkaukseen tai olet toipumassa leikkauksesta, hyötyisit personal trainerista, joka hallitsee kuntouttavan harjoittelun”, Törmälehto opastaa.

3. Selvitä personal trainerin koulutustausta ja kokemus

Törmälehdon mukaan hyvä ja osaava personal trainer pyrkii jatkuvasti ja aktiivisesti uudistumaan sekä kehittämään itseään lukemalla, verkostoitumalla ja kouluttautumalla. Siksi on hyvä ottaa selvää personal trainerin koulutustaustasta. Kokemuksestakin kannattaa ottaa selvää, sillä käytännön kokemus antaa valmennustyöhön rutiinia ja asioihin perspektiiviä.

”Hyvänä peruskriteerinä pidän sitä, että personal trainerilla olisi liikunta-alan pohjakoulutus. Täysin välttämätöntä se ei kuitenkaan ole, sillä ammattitaidon voi hankkia muutakin reittiä pitkin. Tavalla tai toisella opiskelua ja kouluttautumista ala kuitenkin vaatii, joten koulutustaustaa personal trainerilla tulisi olla runsaasti vähintään erilaisten kurssien ja täydennyskoulutusten muodossa.”

4. Näe personal trainer kasvotusten

Pelkkään tuttavan sanaan ja koulutukseen ei kuitenkaan kannata luottaa. Ennen personal trainerin palkkaamista on potentiaalisen tulevan valmentajan kanssa tavattava kasvotusten.

”Kun löytää sopivan ehdokkaan tai pari, kannattaa heidät ehdottomasti nähdä kasvotusten ennen lopullisen päätöksen tekemistä”, Törmälehto neuvoo.

5. Valmistaudu personal trainerin tapaamiseen hyvin

Tyypillisesti personal trainerin ensimmäinen tapaaminen on maksuton konsultaatiotapaaminen, joka kestää 30–60 minuuttia. Sinä aikana personal traineria etsivän henkilön on mahdollista tutustua kyseiseen personal traineriin ja käydä läpi sitä, mitä valmennus sisältää ja mitä valmennustapaamisiin kuuluu. Tällöin on tärkeää keskustella myös omista tavoitteista ja mahdollisista erityistarpeista.

Tapaamisen aikana kannattaa myös kysyä personal trainerilta hänen asiakasprofiilistaan. Pyydä personal traineria määrittelemään hänen tyypillinen asiakasprofiilinsa ja kysy, osaako hän auttaa juuri sinua ja onko hänellä aiemmin ollut asiakkaita, joilla on samankaltainen tavoite ja tausta kuin sinulla.

On tärkeää selvittää myös, kuuluuko valmennuksen sisältöön etätuki ja mitä se käytännössä tarkoittaa. On oltava selvää, miten personal trainerin saa kiinni ja milloin häntä voi tavoitella, kun mieleen tulee kysymyksiä valmennukseen liittyen.

”Jos valmistaudut hyvin, niin tapaamisajan puitteissa pystyt esittämään tarvittavat kysymykset ja varmistumaan hänen soveltuvuudestaan juuri omaan tarpeeseesi”, Törmälehto kirjoittaa.

6. Arvioi personal trainerin uskottavuutta ja henkilökemioitanne

Hyvä personal trainer on olemukseltaan terve ja hyvinvoiva. Hän ei kuluta aikaansa ammattisanaston viljelyyn ja vaikeaselkoisiin viisauksiin. Hänelle tyypillistä ovat arkikieliset perustellut ja helposti toteutettavat ohjeet.

”Mikäli personal trainer käyttää aikansa kertoakseen enemmän itsestään kuin kysymällä sinun tavoitteista ja tarpeistasi tai viljelee vaikeaselkoista ammattisanastoa, kannattaa kiittää ajasta ja tavata seuraava personal trainer”, Törmälehto kehottaa.

Myös henkilökemiat ovat valmennussuhteen avainasioita. Jos personal trainerin kanssa ei tunnu löytyvän yhteistä säveltä, kannattaa valmennussuhteen luominen Törmälehdon mukaan unohtaa.

7. Kartoita personal trainerin verkostot

Personal trainerin kanssa on hyvä keskustella hänen verkostoistaan. Hyvällä personal trainerilla tulisi Törmälehdön mukaan olla kontakteissaan eli puhelinsoiton tai sähköpostin päässä hieroja, fysioterapeutti, lääkäri, ravitsemusterapeutti ja muita erityisosaajia.

”Hyvä personal trainer myös tietää sekä myöntää rajansa ja osaa pyytää apua asioissa, jotka eivät ole hänen erityisosaamistaan. Kattava yhteistyö antaa todella vahvat lähtökohdat palvella asiakasta laadukkaasti, kun tarvittaessa saa apua viisaammalta tiettyyn asiaan tai ongelmaan liittyen. Lopputuloksena on aina tyytyväisempi asiakas, joka pääsee nopeammin sekä turvallisemmin asetettuihin tavoitteisiin.”

8. Pyydä suosituksia

Personal trainerin ammattitaidon selvittelyyn luotettavin ja Törmälehdon mukaan jopa paras tie on referenssien pyytäminen. Useimmilla personal trainereilla on kotisivut tai Facebook-sivut, joilla on asiakkaiden kirjoittamia kokemuksia valmennuksesta.

”Näin pitääkin olla, mutta kuten minkä tahansa tuotteen tai palvelun kohdalla, muista että ne ovat markkinointia, jonka tarkoitus on myydä. Älä tyydy lukemaan kotisivuilla olevia varauksettomia kehuja, vaan pyydä saada soittaa tai lähettää sähköpostia muutamalle kyseisen personal trainerin nykyiselle tai vastikään valmennussuhteen päättäneelle asiakkaalle”, Törmälehto neuvoo.

9. Selvitä kustannukset

Pt:n hinnat riippuvat hyvin paljon valmennuksen sisällöstä, kestosta ja tapaamisten määrästä. Myös sillä, tekeekö personal trainer yksityisenä ammatinharjoittajana vai isossa kuntokeskuksessa, voi olla merkitystä. Osa personal trainereista myy tapaamiskertoja, jolloin valmennuksen hinta määräytyy tapaamisten mukaan. Osa taas solmii pelkästään useamman kuukauden paketteja, jolloin tuntihinta hieman laskee.

”Tuntihinta on keskimäärin 60–100 euroa. Vastaavasti kolmen kuukauden valmennus, jossa tapaamisia on kerran viikossa, maksaa keskimäärin 280–400 euroa kuukaudessa. Hyvä ja halvin ovat usein toisensa poissulkevia tekijöitä, mutta vastaavasti paras ja kallein eivät välttämättä korreloi keskenään. Personal training on laadukasta, yksilöllistä ja kokonaisvaltaista liikunta- ja hyvinvointitottumusten muutosvalmennusta, tukemista, kannustusta ja rinnalla kulkemista. Se on asiantuntijapalvelua samoin kuin autohuolto. Hintaa polkemalla ei varmastikaan saa parasta, mutta sen on kuitenkin oltava perusteltavissa sitä kysyttäessä”, Törmälehto linjaa.

+ Tee sopimus

Kun itselle sopiva, loistava personal trainer on löytynyt, hänen kanssaan on tärkeää tehdä sopimus valmennussuhteesta.

”Ennen valmennussuhteen starttaamista tulee molempien osapuolien allekirjoittaa valmennussopimus. Sopimuksessa tulee olla yksityiskohtaisesti esiteltynä personal training -valmennuksen kesto, tapaamiskertojen määrä sekä valmennuksen sisältö. Sen tulee varmistaa sekä personal trainerin, että asiakkaan selusta epäselvissä tilanteissa. Siitä tulee käydä ilmi, missä tilanteissa sopimuksen voi irtisanoa. Sopimus tulee aina allekirjoittaa ennen maksutapahtumaa”, Törmälehto luettelee.

Lähde: Mikko Törmälehto: Valmennuksella voittoon (Fitra, 2018)

X