Terveys

Onko matala verenpaine vaarallista? Kysyimme lääkäriltä 10 kysymystä alhaisesta verenpaineesta

Korkea verenpaine on suomalaisilla varsinainen maanvaiva, mutta myös matala verenpaine on yleinen. Alhainen verenpaine voi aiheuttaa huimausta, mutta se ennakoi myös pitkää ikää.

Teksti:
Janne Salomaa
Kuvat:
Istock

Matala verenpaine on lääkäri mukaan harvoin vaarallista.

Korkea verenpaine on suomalaisilla varsinainen maanvaiva, mutta myös matala verenpaine on yleinen. Alhainen verenpaine voi aiheuttaa huimausta, mutta se ennakoi myös pitkää ikää.

Matala verenpaine mietityttää? Kysyimme asiasta Diacorin urheilulääketieteen vastaavalta lääkäriltä, Kirsi Korvelta.

1. Mikä merkitys verenpaineella on?

Verenpaine tarkoittaa ihmisen suurimmissa valtimoissa olevaa painetta. Riittävän verenpaineen avulla veri kuljettaa elimistössä happea, hiilidioksidia ja suoloja.

Verenpaineen arvo vaihtelee sydämen pumppauksen tahdissa. Suurimmillaan se on sydämen puristaessa verta valtimoihin. Tätä kutsutaan yläpaineeksi eli systoliseksi paineeksi.

2. Milloin verenpaine luokitellaan matalaksi?

Kun yläpaineen painetaso on alle 100 millimetriä elohopeaa (mmHg). Tarkan raja-arvon määritteleminen matalalle verenpaineelle on kuitenkin hankalaa. Joillekin ihmisille nimittäin alle 100 mmHg oleva systolinen verenpainearvo on täysin normaali lukema, eivätkä he kärsi minkäänlaisista oireista.

Kohonneen verenpaineen raja on yläpaineen osalta 140 mmHg. Suomalaisten keskimääräinen yläpaineen arvo on varsin korkea: 135 mmHg.

3. Onko matala verenpaine vaarallista?

Harvoin. Monilla terveillä ihmisillä, etenkin naisilla, on matala verenpaine ilman, että siitä on mitään haittaa. Alhaisesta paineesta voi päinvastoin olla iloinen, koska se säästää sydäntä ja pienentää riskiä sairastua valtimotautiin. Matala verenpaine ennakoi siis yleensä pitkää ikää.

4. Mitkä seikat vaikuttavat verenpainetasoon?

Perintötekijöillä on iso merkitys: taipumus alhaiseen tai korkeaan verenpaineeseen kulkee usein suvussa. Usein hoikilla ihmisillä on matalampi verenpaine kuin tukevilla, koska sydämen ei tarvitse pumpata verta yhtä laajalle alueelle. Laihallakin voi kuitenkin olla korkea verenpaine johtuen esimerkiksi perinnöllisistä syistä tai sairaudesta.

Suolan käyttö nostaa verenpainetta, liikunnan harrastaminen taas laskee sitä. Alkoholi voi laskea yhtäkkisesti verenpainetta, mutta krapula taas nostaa paineita ja sykettä.

5. Miten voi ehkäistä alhaisen verenpaineen aiheuttamaa huimausta?

Huimausta ja heikotusta esiintyy yleisimmin, kun nousee nopeasti pystyyn. Ilmiö johtuu siitä, että erityisesti iäkkäillä ihmisillä jäykistyneet valtimot eivät ehdi sopeutua riittävän nopeasti asennon muutokseen ja verenpaine laskee hetkeksi. Ilmiöstä kärsivän kannattaa nousta tuolilta tai sängyltä asteittain ja rauhallisesti.

6. Voiko verenpaineen lasku johtaa pyörtymiseen?

Joskus voi. Jos huomaa matalapainekohtauksen lähestyvän, voi pyrkiä estämään pyörtymisen laittamalla pään polviin tai menemällä selälleen jalat seinää vasten. Näin verenkierto aivoihin paranee. Varotoimenpiteenä on hyvä myös kutsua paikalle toinen ihminen.

7. Kannattaako lisätä suolan käyttöä, jos on matala verenpaine?

Jos matalaan verenpaineeseen liittyy huimausta tai heikotusta, erityisen vähäsuolainen ruokavalio ei ole hyväksi. Suolan käyttöä ei kuitenkaan saa lisätä rajattomasti, koska runsas suolan käyttö kerää nestettä elimistöön.

Riittävä suolansaanti ei myöskään ole ainut asia, jolla voi ehkäistä matalasta verenpaineesta johtuvia huimauskohtauksia. Tärkeä perusasia on muistaa syödä ja juoda säännöllisesti.

Lue myös: 10 helppoa vinkkiä vähentää suolan käyttöä

8. Voiko matalan verenpaineen syynä olla sairaus?

Nuorilla ja keski-ikäisillä sairaus on harvoin syypää alhaiseen verenpaineeseen. Kuitenkin joihinkin harvinaisiin aineenvaihdunnan häiriöihin liittyy matalaa verenpainetta.

Ikäihmisillä sydän- ja verisuonisairaudet voivat aiheuttaa verenpaineen alenemisen. Matala verenpaine voi esimerkiksi liittyä sydämen vajaatoimintaan, mutta tällöin oireena on myös hengenahdistus.

Verenpaine voi tilapäisesti laskea myös, jos elimistö menettää runsaasti nestettä esimerkiksi ripulin takia.  Myös äkillinen voimakas allerginen reaktio voi romahduttaa verenpaineen.

9. Milloin alhaisen verenpaineen takia kannattaa mennä lääkäriin?

Jos matalan verenpaineen aiheuttamat oireet ovat häiritseviä tai huolestuttavia. Huimauksen ja heikotuksen lisäksi alhainen verenpaine voi aiheuttaa myös väsymystä. Jos alhainen verenpaine liittyy johonkin sairauteen, kärsii usein myös muista oireista.

10. Voiko verenpainetta nostaa jollain lääkkeellä, jos on matala verenpaine?

Matalaan verenpaineeseen ei ole tehokkaita lääkkeitä. Hankalissa tapauksissa lääkäri voi yrittää nostaa verenpainetta suolahormonin kaltaisesti vaikuttavalla lääkkeellä.

.

X