Terveys

Onko hypnoosi turvallista? Hypnoterapiassa alitajunta opettaa ja rauhoittaa elimistöä

Hypnoosin nimissä harjoitetaan myös huuhaata ja humpuukia, mutta oikein tehtynä siitä voi saada oikeasti apua. Hypnoosin on todettu toimivan esimerkiksi ärtyneen paksusuolen, pelkojen ja unettomuuden hoidossa. Mistä tunnistaa luotettava hypnotisoijan?
9.12.2017 Teksti: Mervi Alatalo

Hypnoosin on todettu auttavan esimerkiksi peloista, jännittämisestä, unettomuudesta ja erilaisista riippuvuuksista kärsiviä.

Merkittävän paljon hyötyä hypnoosista on todettu olevan etenkin toiminnallisista vatsavaivoista eli lähinnä ärtyvän suolen oireyhtymästä (IBS) kärsiville henkilöille.

Myös psyykkisessä valmennuksessa käytetään hypnoosia. Hypnoosivalmennuksella voidaan tehostaa esimerksi painonhallintaan motivoitumista.

Miksi ja miten hypnoosi toimii?

Hypnoterapian ydin on ihmisen suggestioherkkyydessä ja sen ymmärtämisessä.

Rentoutumisen ja hypnoosin aikana luodut suggestiot ja mielikuvat toimivat alitajuisesti ja oppiminen tehostuu. Hypnoosissa voi oppia rauhoittamaan ja manipuloimaan omaa elimistöään voimakkaammin kuin tavallisessa mielikuvaharjoittelussa.

Hypnoositila on keskittynyt mielentila, jolle on tyypillistä kokemus olla unen ja valveen rajalla. Hypnoositilan vaikutuksia on todennettu aivokuvauksessa.

Hypnoositilassa mieli on avoin uuden oppimiseen ja eri asioiden uudelleen määrittymiseen.

Hypnoosia käyttävä terveydenhuollon ammattilainen opastaa erilaisin menetelmin potilasta tuottamaan turvallisen ja itsellensä sopivan hypnoositilan. Asiakkaan saavutettua tilan, hänelle annetaan yhdessä sovittuja suggestioita, jotka tukevat hänen tavoitteitaan.

Hypnoosia käyttävä ammattilainen ei siis manipuloi potilasta vaan potilas manipuloi itse itseään. Asiallinen hypnotisoija ei koskaan yritä vaikuttaa potilaan maailmankuvaan.

Mistä tunnistaa luotettavan hypnotisoijan?

Hypnoosiala on altis erilaisille puoskareille, koska Suomesta puuttuu alaan liittyvä lainsäädäntö. Alalla ei myöskään ole nimekesuojaa, joten kuka tahansa voi ilmoittautua hypnotisoijaksi.

Tällä hetkellä työtä tehdään esimerkiksi nimekkeillä: rentoutusopastaja tai -ohjaaja, suggestoterapeutti, suggesto-ohjaaja, suggestiovalmentaja, hypnoterapeutti ja hypnologi. Näitä nimikkeitä voi kuitenkin halutessaan käyttää kuka tahansa.

Mistä luotettavan hypnotisoijan tunnistaa?

– Hypnoosihoitoa haluavan pitää internetistä löytyvää Terhikki-palvelun avulla varmistaa, että hypnoosipalvelun tarjoajalla on soveltuva koulutus ja hän on valvotu terveydenhuollon ammattihenkilö. Hypnoosia käyttävät mun muassa lääkärit, psykologit ja psykoterapeutit, muistuttaa psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma.

Lähde: psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma.