Ihmissuhteet

Näin ayurveda-kehotyyppisi vaikuttaa parisuhteeseesi – eri kehotyyppien ominaispiirteet ja yhteensopivuus

Miten toimivat parisuhteet pittan, kaphan ja vatan välillä? Perinteisen intialaisen lääketieteen, ayurvedan, kehotyyppien tiedostaminen ja ymmärtäminen auttaa parisuhteen onnistumisessa, sanoo helsinkiläinen ayurveda-lääkäri Pardaman Sharma.

Teksti:
Iina Alanko
Kuvat:
Istock

Ayurveda-kehotyyppi voi paljastaa sen, kuinka hyvin pari sopii yhteen.

Miten toimivat parisuhteet pittan, kaphan ja vatan välillä? Perinteisen intialaisen lääketieteen, ayurvedan, kehotyyppien tiedostaminen ja ymmärtäminen auttaa parisuhteen onnistumisessa, sanoo helsinkiläinen ayurveda-lääkäri Pardaman Sharma.

Perinteinen intialainen lääketiede ayurveda jaottelee ihmiset seitsemään kehotyyppiin: vataan, pittaan, kaphaan ja niiden yhdistelmiin. Niillä on erilaisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat ihmisen fyysiseen, mutta myös psykologiseen rakenteeseen ja sitä kautta myös parisuhteen dynamiikkaan.

– Onnistuneen parisuhteen kannalta on tärkeää tunnistaa sekä oma että kumppanin kehotyyppi ja ymmärtää niiden ominaisuuksia, sanoo Suomen ensimmäisen ayurveda-klinikan Suryan Helsinkiin perustanut Pardaman Sharma, ayurvedalääkäri jo kolmannessa polvessa.

– Parisuhde toimii, kun molemmat osapuolet keskittyvät kumppanin kehotyypin hyviin, positiivisiin puoliin, arvostavat ja käyttävät niitä hyödyksi ja ymmärtävät myös oman kehotyyppinsä haasteita, Sharma kertoo.

Kehotyypit pähkinänkuoressa

Testaa täällä, mikä ayurveda-kehotyyppi olet.

VATA-kehotyyppi on energinen, joustava, nopea, luova ja vaihtelunhaluinen. Hän sopeutuu nopeasti uusiin olosuhteisiin ja tilanteisiin ja elää niiden mukaan. Se tekee hänestä myös vaikeasti ennakoitavan.

Etätasapainossa vata-kehotyyppi on ylivilkas, ailahtelevainen, sekava multitaskaaja, joka tekee kaikkea yhtä aikaa eikä keskity mihinkään. Häiriötilanteessa vata voi muuttua myös välinpitämättömäksi hällä väliä -tyypiksi.

PITTA-kehotyyppi on päämäärätietoinen ja kunnianhimoinen johtaja: tarkka, huolellinen, analyyttinen ja hyvä keskittymään. Siksi pitta saa paljon aikaan. Pittalla on myös seikkailumieltä.

Epätasapainossa oleva pitta-kehotyyppi voi stressaantua, ylisuorittaa ja olla äkkipikainen ja aggressiivinen jääräpää. Hän voi ylianalysoida asioita, tehdä vääriä johtopäätöksiä tai huolehtia asioista aivan liikaa.

KAPHA-kehotyyppi on tunnollinen, vakaa, rakastavainen, anteeksiantavainen ja kärsivällinen. Hän rakastaa rutiineja ja tuttuja, turvallisia asioita, on yleensä elämäänsä tyytyväinen eikä stressaa oikein mistään. Kaphat ovat niitä ihmisiä, jotka harrastavat samaa urheilulajia koko elämänsä, kun ovat sen kerran oppineet ja siitä tykkäävät.

Epätasapainossa oleva kapha on tuskallisen hidas, laiska ja mukavuudenhaluinen niin päätöksenteossa kuin toiminnassaan.

Ei ole itsestään selvää, että samaa energiatasoa ja kehotyyppiä olevat pariskunnat sopivat saumattomasti yhteen. Esimerkiksi kaksi pittaa saattaa törmätä suhteessa molempien jääräpäisyyteen. Mutta kun kyseessä on kaksi eri kehotyyppiä, suhteen toimimisessa on toisenlaiset haasteet.

Vatan ja pittan parisuhde

Vata-pitta-pariskunnat ovat Pardaman Sharman vastaanotolla yleisimpiä.

– Siinä missä vatalla on monta projektia käynnissä yhtä aikaa, pitta ei pidä multitaskauksesta vaan haluaa hoitaa yhden asian kerrallaan. Vatalla on monia varasuunnitelmia, kun taas pittalla on itseluottamusta ja uskoa siihen, että suunniteltu asia toimii ja onnistuu.

Parisuhteen kannalta kitkaa voi aiheuttaa vatan nopeatempoisuus ja energisyys. Vata saattaa omasta mielestään vain ideoida ääneen, kun pitta puolestaan luulee että ensimmäinen vatan tekemä ehdotus oli se, joka lyötiin lukkoon ja jonka kanssa edetään. Pitta voi tuntea itsensä petetyksi, kun ”luvattu” asia ei toteudukaan, vata taas ihmetellä toisen jähmeyttä.

Näin saatte suhteen toimimaan: Vatan ja pittan suhde toimii, jos pitta ei tuskastu vatan häilyvyyteen, vaan näkee sen takana mahdollisesti piilevän turvattomuuden ja itseluottamuksen puutteen. Toimivassa suhteessa pitta arvostaa vatan joustavuutta ja energisyyttä ja oppii niistä. Vata puolestaan kasvattaa tietoisesti luottamustaan ja opettelee arvostamaan pitan jämptiyttä ja järjestelmällisyyttä.

Pittan ja kaphan parisuhde

Pitta-henkilö puhkuu intohimoa ja energiaa. Hänellä on suunnitelmia, joita hän haluaa viedä päämäärätietoisesti eteenpäin ja saada ne sovitussa aikataulussa valmiiksi. Hän haluaa seikkailla ja kokea uutta.

Suhteessa kaphan kanssa on haasteena kaphan luontainen vastahakoisuus muutosta ja vaihtelua kohtaan. Kun kapha on löytänyt mielestään hyvän ravintolan, hän haluaa mennä sinne aina uudelleen. Hänellä ei ole mitään sitä vastaan, että hotelli ja kohde on jokaisella lomalla sama.

Näin saatte suhteen toimimaan: Pittan ja kaphan suhde toimii, jos molemmat ymmärtävät toistensa luontaiset ominaisuudet ja käyttävät niitä hyväkseen. Pitta voi saada kaphan mukaansa seikkailuun huolellisilla etukäteisjärjestelyillä tai toimimalla muuten niin, että kaphan kaipaama turvallisuudentunne säilyy. Kapha taas voi omalla rauhallisuudellaan rauhoittaa helposti stressaantuvaa pittaa: ei ole mitään hätää. Eikä haittaa, vaikka kaikki ei mennytkään suunnitellusti.

Vatan ja kaphan parisuhde

Haastavimmillaan parisuhde on silloin, kun toinen osapuoli on vata ja toinen kapha, koska kehotyypit ovat monin tavoin toistensa täydelliset vastakohdat. Parhaimmillaan kapha rauhoittaa vataa, joka puolestaan puskee kaphaa lempeästi eteenpäin.

Tyypillinen ristiriitatilanne voi syntyä kaphan ja vatan välille esimerkiksi matkaa suunniteltaessa. Vatalle riittää lentolippu ja usko siihen, että perillä majapaikka kyllä löytyy. Kaphalle kaikki järjestelyt, joita ei voi ennakoida, tuottavat epävarmuutta ja turvattomuutta.

Suhteen haasteena on etenkin rakentava riitely. Vata ei ristiriitatilanteissa välttämättä osaa ilmaista itseään. Hän menee lukkoon ja tarvitsee aikaa selvittääkseen ajatuksiaan.

Kapha välttelee vaikeiden asioiden esille ottamista muista syistä: hänelle tärkeää on pysyvyys ja rauhallisuus, eikä hän välttämättä huolestu asioista samalla tavoin kuin vata-kehotyypin ihminen. Hän on yksinkertaisesti vähempään tyytyväinen.

Näin saatte suhteen toimimaan: Vatan ja kaphan liitot voivat kariutua selvittämättä jäävien asioiden vuoksi. Ne voivat toimia kuitenkin silloin, kun vata osaa hidastaa ja maadoittua ja kapha nopeuttaa ja olla energisempi.

Ruokavaliolla tasapainoon

Sairaudet, epämääräiset oireet ja pahat olot ovat auyrvedan mukaan kehotyyppien epätasapainotiloja. Epätasapaino näkyy myös kehotyyppien psykologiassa siten, että kunkin kehotyypin negatiiviset puolet alkavat korostua.

Epätasapainoa hoidetaan ayurvedassa ruokavalion avulla. Taustalla on ajatus mielen ja kehon muodostamasta kokonaisuudesta, jossa aineenvaihdunnalla on suuri merkitys.

– Länsimaisessa lääketieteessä ei ymmärretä, kuinka suuri vaikutus aineenvaihdunnalla ja kehon toiminnoilla on mielen toimintaan ja ihmisen käyttäytymiseen, esimerkiksi masennukseen, Sharma kertoo.

Siksi esimerkiksi ayurvedinen ruokavalio on jokaiselle omanlaisensa.

– Se koostuu normaaleista suomalaisista ruoka-aineista eikä sitä tarvitse noudattaa 100-prosenttisesti, Sharma kertoo.

Sharma muistuttaa, että oman kehotyypin etsimisessä ei kannata luottaa pikatesteihin, vaan käydä oikeassa konsultaatiossa, jossa ayurveda-asiantuntija määrittelee asiakkaan kehotyypin pulssiluennan perusteella. Konsultaatioon voi mennä myös yhdessä puolison tai kumppanin kanssa.

X