Ihmissuhteet

Oletko ainoa lapsi? Näin se on vaikuttanut sinuun ja elämääsi

Ovatko ainoat lapset itsekkäitä ja epäsosiaalisia vai rakastettuina kasvaneita ymmärtäjiä? Psykologin mukaan ainoilla lapsilla on hyvät lähtökohdat itseluottamuksen ja hyvän itsetunnon kehittymiselle.

Teksti:
Sanna Wirtavuori
Kuvat:
Istock

Ainoina lapsina kasvaneet ovat yleensä tottuneet saamaan vanhempiensa jakamattoman rakkauden ja huomion. Erityisasema säilyy aikuisiälläkin.

Ovatko ainoat lapset itsekkäitä ja epäsosiaalisia vai rakastettuina kasvaneita ymmärtäjiä? Psykologin mukaan ainoilla lapsilla on hyvät lähtökohdat itseluottamuksen ja hyvän itsetunnon kehittymiselle.

Itsekäs, hemmoteltu, epäsosiaalinen ja kyvytön ottamaan muut huomioon, sellaiseksi ainoana lapsena kasvanutta ihmistä herkästi kuvaillaan.

Suomalaisperheistä yli 40 prosenttia on yksilapsisia. Psykoterapeutti Marica Brandt-Pihlströmin mukaan ainoina lapsina kasvaneilla tai heidän vanhemmillaan ei ole mitään erityistä syytä huoleen.

Ovatko ainoat lapset epäsosiaalisempia kuin sisarusparvessa varttuneet?

”Siitä, että ainoat lapset olisivat muita epäsosiaalisempia, ei ole mitään tutkimusnäyttöä, päinvastoin. Itsekkääksi ja hemmotelluksi voi kasvaa hyvin monenlaisissa perheissä, eikä sisarusten olemassaolo takaa onnellista aikuisuutta. Kasvatustavalla, rakkaudella ja vanhempien huolenpidolla on enemmän merkitystä kuin sillä, onko sisaruksia vai ei.

Iso asia on myös se, mistä syystä on ainoa lapsi: ovatko vanhemmat esimerkiksi vain päättäneet näin, vai olisivatko he ehkä halunneet lisää lapsia. Lapselle voi olla ikävää, jos vanhemmat huokailevat, että me saimme vain tämän yhden ainoan tai jos lapsi kokee olevansa jonkun – vaikka keskenmenossa menetetyn vauvan – korvaaja.

Menetykset voivat olla raskaita vanhemmille, mutta lapsen ei pitäisi koskaan joutua kantamaan huolta, joka ei kuulu hänelle.

Pienoista riskiä on kuitenkin tilanteessa, jossa ainoalla lapsella on vain yksi vanhempi. Tuolloin aikuinen voi helposti pitää lasta samanveroisena kaverina tai toisaalta nostaa hänet hemmoteltuna jalustalle. Pahimmillaan roolit voivat vääristyä myös niin, että lapsi joutuu kannattelemaan epävarmaa vanhempaansa.”

Mitä ainoa lapsi menettää, jos hänellä ei ole sisaruksia?

”Sisarussuhde tarjoaa lapselle hyviä tilanteita harjoitella monia tärkeitä taitoja kuten asioista sopimista, oman vuoron odottamista, riitelyä ja anteeksiantoa sekä mustasukkaisuuden ja pettymyksen käsittelyä. Sisaruksilta lapsi oppii myös sen, että vanhempien rakkaus ja kiintymys eivät kohdistu yksin häneen.

Eniten hyötyä sisaruksista on kuitenkin siinä, että sisarussuhde on ainutlaatuinen ja hieno suhde, eikä aivan samaa voi kokea missään muussa ihmissuhteessa. Sisarusten kanssa kasvanut tutustuu luontevasti eri-ikäisiin ihmisiin ja  saa tukea omana itsenään olemiselle. Ainoa lapsi on aina tavallaan yksin vanhempia vastaan: minä olen yksin, teitä on kaksi.”

Voiko ainoana lapsena olemisesta olla ihmiselle hyötyä?

”Kyllä. Ainoa lapsi saa yleensä vanhempien jakamattoman rakkauden ja huomion. Riittävä rakkaus ja huolenpito lapsuudessa on paras pohja itseluottamuksen ja hyvän itsetunnon kehittymiselle.”

Mitä asioita ainoan lapsen kasvattamisessa kannattaa huomioida?

”Tutkimusten mukaan ainoilla lapsilla on yhtä paljon kavereita kuin sisarusparvessa kasvaneillakin. Monia sisarusparvessa opittuja taitoja, kuten sosiaalisuutta ja jakamista joutuu väistämättä harjoittelemaan myös ikätoverien kanssa viimeistään koulussa. Tärkeää on kuitenkin, että lapsi tottuu jo lapsesta asti jakamaan vanhempien huomion. Tämän vuoksi ainoalle lapselle on erityisen tärkeää kutsua kavereita kotiin tavallisen arjen keskelle, esimerkiksi syömään tai yökylään.

Kun sanotaan, että yhden lapsen kasvattamiseen tarvitaan koko kylä, niin tämä sopii erityisen hyvin ainoan lapsen tapaukseen. Vanhempien on hyvä harjoitella yhteisöllisyyttä ja antaa lapselle mahdollisuus erilaisiin ihmiskontakteihin.”

Tuleeko terapeutin vastaanotolle enemmän ainoita lapsia kuin sisarusparvessa kasvaneita?

”Ei. En tiedä onko asiaa tutkittu, mutta en muista yhtään asiakasta, joka olisi valittanut juuri tästä. Sen sijaan on monia, joilla on ongelmia sisaruussuhteissa.

Jotkut ihmiset ovat luontaisesti sopeutumattomampia kuin toiset. Ongelmiin on aina muitakin syitä kuin se, onko ainoa lapsi vai ei. Tiivistetysti voi sanoa, että ainoan lapsen kehitys voi pahimmillaan kääntyä jääräpäiseksi itsekkyydeksi. Parhaimmillaan se, että on saanut pienenä vanhempien jakamattoman rakkauden, voi olla vahva tuki ja jalusta elämän myöhemmille pettymyksille ja niistä selviämiselle ja ihmisenä kasvamiselle.”

Lue myös:

Nämä merkit paljastavat, että sinut on kasvattanut vahva nainen

Nämä merkit kertovat, että sinulla on ihana perhe

Olitko lapsena isän tyttö? Näin se näkyy miessuhteissa ja työelämässä

Testaa onko sinulla hyvä itsetunto

X