Ihmiset

Miljoonarahoituksen saanut tutkija Anna-Liisa Laine: ”Suomi voisi olla muutoksen johtaja”

Kasvien biodiversiteetin professori Anna-Liisa Laine, 48, tekee työtä taklatakseen luonnon biodiversiteettikadon. Biodiversiteetillä tarkoitetaan elollisen luonnon monimuotoisuutta.

Teksti:
Minna Juti
Kuvat:
Sampo Korhonen

Anna-Liisa Laineen perheeseen kuuluvat puoliso ja kaksi kouluikäistä lasta. Voimaa ja jaksamista hän hakee kotinsa lähettyvillä olevilta juoksupoluilta Helsingissä.

Kasvien biodiversiteetin professori Anna-Liisa Laine, 48, tekee työtä taklatakseen luonnon biodiversiteettikadon. Biodiversiteetillä tarkoitetaan elollisen luonnon monimuotoisuutta.

”Maailmalla on juuri nyt valtava kysyntä tiedolle biodiversiteetistä. Globaalisti on herätty siihen, että ilmastonmuutos ja biodiversiteettikato ovat sidoksissa toisiinsa ja uhkia tulevaisuudelle.

Esimerkiksi kasvillisuus on vahvasti riippuvaista mikrobeista. Kun luonnosta katoaa kasvilajeja ja tilalle tulee uusia, emme tiedä niiden mikrobien vuorovaikutuksesta mitään.

Maataloudessa on jo pitkään keskitytty enemmän satoisuuteen kuin kasvien tautienkestävyyteen. Ravinteet ja torjunta-aineet turmelevat maaperää ja valuvat vesistöihin. Voisimme kehittää ruoantuotantoa kestävämmäksi lisäämällä viljely-ympäristöjen biodiversiteettiä.

Ekologia on vahvimpia tieteenaloja Suomessa. Meillä luonnosta kerätyt pitkäaikaisseuranta-aineistot ovat ainutlaatuisia tietopankkeja ja arvokkaita nyt, kun yritetään selvittää, miten ihminen vaikuttaa lajistoon.

”Voisimme olla esimerkkimaa siinä, miten luontoa käytetään kestävällä tavalla.”

Tässä tilanteessa Suomen pitäisi nähdä itsensä koulutus- ja tietoyhteiskuntana. Voisimme olla esimerkkimaa siinä, miten tietoa viedään käytäntöön ja luontoa käytetään kestävällä tavalla. Suomi voisi olla muutoksen johtaja ja päättää yhteiskuntana sekä yksityisellä sektorilla teollisuudessa, että valitsemme ilmastoa ja biodiversiteettiä suojelevia ratkaisuja, emmekä puolusta vanhoja toimintatapoja vain siksi, että niin on aina tehty.

Tutkijana koen hyväksi velvollisuudeksi, jos voin olla tässä siirtymässä mukana.”

Anna-Liisa Laine sai keväällä Euroopan tutkimusneuvoston 2,5 miljoonan euron Advanced Grant -rahoituksen viidelle vuodelle ja työskentelee nyt Helsingin yliopistossa organismi- ja evoluutiobiologian tutkimusohjelman johtajana. Hän on yksi 13:sta tämän päivän suomalaisesta edelläkävijästä, jotka esittelemme Annan 60-vuotisjuhlanumeron kansijutussa.


Juttu on julkaistu Anna-lehdessä 38/2023.


X