Työ ja raha

Tiesitkö, että avioliitossa on puolisoiden välinen elatusvelvollisuus? Tätä se käytännössä tarkoittaa

Laissa avioparin katsotaan olevan perhe eli yksi taloudellinen yksikkö, oli avioparilla lapsia tai ei. Mutta mitä puolisoiden välinen elatusvelvollisuus avioliiton arjessa ja rahojen jakamisessa tarkoittaa? Kysyimme asiaa varatuomari Anne Maunulalta.

Teksti:
Hilppa Wuokko
Kuvat:
123Rf

Laissa avioparin katsotaan olevan perhe eli yksi taloudellinen yksikkö, oli avioparilla lapsia tai ei. Mutta mitä puolisoiden välinen elatusvelvollisuus avioliiton arjessa ja rahojen jakamisessa tarkoittaa? Kysyimme asiaa varatuomari Anne Maunulalta.

Työssä käyvän puolison täytyy tukea rahallisesti kotiin jäävää puolisoaan

Jos toinen aviopuoliso jää työttömäksi tai esimerkiksi kotiin hoitamaan lapsia ja hänen tulonsa lakkaavat, täytyy työssä käyvän puolison antaa hänelle rahaa omista tuloistaan. Vaikka puoliso jäisi kotiin vain omasta tahdostaan, ilman mitään varsinaista syytä lopettaa töiden tekeminen, se ei poista puolison elatusvelvollisuutta. Rahaa on annettava pakollisten menojen lisäksi myös henkilökohtaisia menoja varten, kuten esimerkiksi kampaajalla tai parturissa käyntiin.

Oikeudellisesti katsottuna se, kuinka paljon rahaa kumppanille on annettava tai tältä saatava, riippuu aviopuolisoiden eli perheen nettotuloista. Lähtökohtaisesti oikeus katsoo, että niiden tulisi jakautua tasaisesti puolisoiden kesken. Jos siis toisella puolisolla olisi vaikka 6000 nettotulot ja toisella nollatulot, kumpikin olisi oikeutettu 3000 euroon. Jos asiaa joudutaan selvittämään oikeusteitse, elatusvelvollisuuden määrä päätetään oikeudessa kuitenkin aina tapauskohtaisesti.

Lue myös: Aiheuttaako raha riitoja parisuhteessasi? Tässä 5 tyypillistä ongelmaa ja ratkaisua

Riitatilanteessa elatusta voi joutua maksamaan myös takautuvasti

Yleensä avioparit saavat sovittua raha-asiansa keskenään. Jos raha-asioista ei kuitenkaan päästä yhteisymmärrykseen ja paremmin tienaava aviopuoliso ei suostu antamaan rahaa kotona olevalle tai vähemmän tienaavalle kumppanilleen, voi tämä nostaa käräjäoikeudessa kanteen asiasta. Sen seurauksena oikeus voi velvoittaa paremmin tienaavan puolison maksamaan pienituloisemmalle tai tulottomalle puolisolleen kohtuulliseksi katsomansa summan kuukaudessa.

Jos toinen puolisoista ei ole täyttänyt elatusvelvollisuuttaan avioliiton aikana, on elatusta mahdollista saada oikeuden päätöksellä myös takautuvasti – tosin ainoastaan vuoden ajalta ennen kanteen nostamista.

Lue myös: Hävettääkö rahasta puhuminen? Lopeta ujostelu ja toimi näin

Elatusta voi joutua maksamaan jopa eron jälkeen

Elatusvelvollisuus jatkuu lopulliseen avioeroon asti eli myös kuuden kuukauden harkinta-ajan päättymiseen asti. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi yhteisomistuksessa olevan asunnon kulut on loppuun asti maksettava yhdessä, vaikka toinen aviopuoliso muuttaisi jo harkinta-ajalla muualle asumaan. Periaatteessa voidaan myös katsoa, että jos yhteiseen kotiin jää asumaan aviopuolisoista parempituloisempi, täytyisi tämän osallistua pois muuttaneen vuokran maksamiseen, sillä asunnon vuokran katsotaan olevan perheen menoja.

Kun lopullisesta avioerosta tulee tuomioistuimen päätös, päättyy elatusvelvollisuus pääsääntöisesti siihen. Jos oikeus kuitenkin katsoo, että toinen puolisoista ei pysty hankkimaan elantoaan syystä tai toisesta eron jälkeen, saattaa ex-puoliso joutua maksamaan tälle elatusapua vielä avioeronkin jälkeen. Elatusapua saattaa joutua maksamaan, jos ex-puoliso on esimerkiksi avioliiton aikana ollut vain kotona, hänellä ei erotessa ole työtä, muuta varallisuutta tai tuloja, eikä mahdollisuutta lyhyellä tähtäimellä niitä saadakaan.

Eron jälkeen maksettavan elatusavun summat ovat pienempiä kuin avioliiton aikana, eli niiden täytyy kattaa ainoastaan ex-puolison välttämättömät kulut. Eron jälkeen puolisoiden elintasot voivat siis poiketa toisistaan – toisin kuin avioliiton aikana.

Aika, jonka kumppanilleen joutuu maksamaan elatusapua eron jälkeen, on tuomioistuimen päätettävissä tilanteen mukaan. Joissain tilanteissa oikeus on määrännyt elatuskykyisen ex-puolison maksamaan entiselle aviopuolisolleen elatusapua jopa kolme vuotta eron jälkeen. Yleensä se on aika, jonka jälkeen oikeus katsoo, että toisen puolison pitäisi viimeistään pystyä hankkimaan oma elantonsa.

Lue myös: Riihikuivaa rahaa vai mielenrauhaa – Miten nainen voi vaurastua?

X