Terveys

Rasvaimua ei suositella ensisijaiseksi laihduttamiskeinoksi – kenelle se sopii ja kenelle ei? Lääkäri vastaa 6 kysymykseen operaatiosta

Millainen toimenpide rasvaimu on? Kenelle rasvaimu sopii ja kenelle ei? Mitkä ovat rasvaimun riskit? Esitimme lääkärille kuusi kysymystä rasvaimusta.

Teksti:
Roosa Roivainen
Kuvat:
Istock

Täysin riskitön operaatio rasvaimu ei ole.

Millainen toimenpide rasvaimu on? Kenelle rasvaimu sopii ja kenelle ei? Mitkä ovat rasvaimun riskit? Esitimme lääkärille kuusi kysymystä rasvaimusta.

Rasvaimu on tarkoitettu rasvakertymien pienentämiseen ja muotoilemiseen. Laihdutuskeino rasvaimu ei ole, vaikka joskus toimenpide voikin tukea painonpudotuksen aloittamista.

Mutta millaisia ehtoja ja riskejä rasvaimuun liittyy? Kenelle rasvaimua voidaan suositella? Terveystalon ja Mehiläisen erikoislääkäri Stephan Dietz vastasi kuuteen kysymykseemme rasvaimusta.

1. Millainen toimenpide rasvaimu on?

”Rasvaimuja on olemassa erilaisia. Perinteissä rasvaimussa ihoon tehdään ensiksi pieni avaus tai pistohaava, ja ihonalaiskudos puudutetaan kohdasta, josta on tarkoitus poistaa rasvakudosta. Puudutuksen jälkeen pistohaavaan ruiskutetaan liuos, johon lisätään erilaisia lääkkeitä, muun muassa adrenaliinia, erilaisia puudutteita ja natriumkarbonaattia. Ihon alla sijaitseva rasvakudos täytetään kyseisellä puuduteliuoksella, jolloin saadaan aikaan verisuonten supistuminen. Liuoksen annetaan vaikuttaa jonkin aikaa, jonka jälkeen rasvaa imetään ohuella kanyylilla ihon alta. Rasvaimu voidaan tehdä paikallispuudutuksella tai nukutuksessa riippuen toimenpiteen laajuudesta.

Rasvan imemisen lisäksi rasvasolujen poistamiseen voidaan käyttää energiaa, kuten ultraääntä. Laserilla ja radiofrekvenssillä tehdyt rasvaimut saattavat olla ongelmallisia, sillä ne aiheuttavat arpireaktion, ja riski epätasaisuuksiin on entistä suurempi. Uusia tekniikoita markkinoidaan ahkerasti, mutta yleensä mainostetut hyödyt eivät todellisuudessa ole mainoksien lupausten mukaisia. Potilaan tuleekin olla varovainen, sillä kaikki toimenpiteet eivät ole järkeviä.”

2. Tehdäänkö rasvaimu aina pelkästään kosmeettisista syistä?  

”Pääsääntöisesti rasvaimu tehdään kosmeettisista syistä.

Rasvaimu voidaan luokitella lääketieteelliseksi kuitenkin esimerkiksi rajatapauksissa, joissa potilaalla kertyy rasvaa geneettisistä syistä poikkeuksellisen paljon tiettyyn paikkaan. Tällainen rasvan kertyminen saattaa aiheuttaa ongelmia esimerkiksi vaatteiden istumisessa, hankkimisessa ja ostamisessa. Toinen esimerkki lääketieteellisestä syystä tehdä rasvaimu on miesten rintojen liikakasvu eli gynekomastia.

Rasvaimulla voidaan hoitaa myös alaraajojen vahvaa lymfaturvotusta. Rasvasolukko kerää nestettä raajoihin ja rasvan poistaminen helpottaa potilaan tilannetta.”

3. Mitkä ovat rasvaimun hyödyt?   

”Ihmisen rasvasolujen määrä on vakio puberteetin jälkeen, kun kasvu on pysähtynyt. Esimerkiksi yli 20-vuotiailla kehoon ei synny enää uusia rasvasoluja. Rasvaimulla saadaankin pysyvä tulos aikaan, sillä poistetut rasvasolut eivät tule enää uudestaan kehoon. Ja vaikka ihminen lihoisinkin, alue, johon hoito on tehty, pysyy suhteessa muuhun vartaloon hoikempana.”

Rasvaimu voidaan tehdä usealla eri tekniikalla. Kuvassa potilas keskustelee lääkärinsä kanssa.
Rasvaimu voidaan suorittaa eri tavoilla ja uusia tekniikoita markkinoidaan ahkerasti. Lääkäri neuvoo kuitenkin varovaisuuteen, sillä aina mainokset eivät vastaa todellista lopputulosta.

4. Millaisia riskejä rasvaimuun liittyy?

”Yleisin ongelma rasvaimussa on esteettinen komplikaatio. Huonon teknisen totetuksen jälkeen ihoon voi syntyä epätasaisuuksia. Epätasaisuuksia on myöhemmin melko vaikea korjata.

Huonolla tekniikalla tehdyssä rasvaimussa on riskinä myös hermojen ja verisuonien vaurioituminen. Tästä syystä toimenpiteen tekevän lääkärin tulee tuntea anatomia eli tietää, missä hermot ja verisuonet kulkevat. Kun toimenpide tehdään oikealla tavalla, riskit ovat pienet.

Kaikkeen kirurgiaan liittyy myös embolian eli veritulppien riski, joka voi johtaa keuhkoemboliaan. Rasvaimutoimenpiteissä embolia on kuitenkin varsin harvinaista.”

5. Kuinka rasvansiirto eroaa rasvaimusta?

”Vastakohtana rasvaimulle on oman rasvan siirto. Rasvansiirrolla voidaan muun muassa hoitaa kehon tai kasvojen surkastumia. Rasvansiirrossa rasvaa imetään ensiksi ongelma-alueelta pois – eli sieltä missä rasvaa on runsaasti – ja sen jälkeen siirretään käsitellyt rasvasolut paikkaan, jossa tarvitaan volyymia. Rasvasiirrolla on mahdollista hoitaa ja korjata ikääntymisen muutoksia kasvoissa tai korjata, muotoilla tai täyteläistää rintoja tai pakaroita.

Rasvasiirrolla on todettu olevan myönteisiä ja parantavia vaikutuksia kudoksiin, koska rasvasolut sisältävät muun muassa kantasoluja ja kasvutekijöitä. Kantasoluilla ja kasvutekijöillä on todettu olevan parantavia vaikutuksia kudoksiin. Rasvansiirtoa käytetäänkin arpien, vammojen ja ikääntymisen aiheuttamien muutosten hoitamiseen.”

6. Kenelle rasvaimu sopii ja kenelle ei sovi?

”Rasvaimulla kehoa pystytään muotoilemaan. Rasvaimu sopii vartalon ongelma-alueiden hoitamiseen.

Rasvaimu ei sovi potilaille, jotka ovat tasaisesti ylipainoisia. Joskus rasvaimulla voidaan tukea potilaan laihduttamisen aloittamista, mutta se vaatii hyvää motivaatiota. Ensisijaisena laihduttamiskeinona rasvaimua ei voida kuitenkaan suositella, sillä jos rasvaimun jälkeen laihduttaminen ei onnistu, alkaa rasvaa kertyä vatsaonteloon eli viskeraalitilaan.”

X