Oman vanhemman tai puolison epäterveelliset elintavat voivat aiheuttaa paljonkin huolta.
Ihmissuhteet

Jos läheisen tai puolison elintavat huolestuttavat, saako niitä kommentoida? Kysyimme asiantuntijalta

Läheisen ihmisen epäterveelliset elintavat voivat aiheuttaa paljon huolta, joskus myös menettämisen pelkoa. Kysyimme asiantuntijalta, miten puhua asiasta läheisensä kanssa.
Teksti: Janna Nousiainen Kuvat: iStock

Vanhemman tupakointi, läheisen alkoholinkäyttö tai puolison elintavat voivat aiheuttaa huolta ja menettämisen pelkoa. Silloin ihminen voi kokea suurtakin tarvetta pyrkiä muuttamaan oman läheisensä elintapoja.

On ymmärrettävää, että läheisilleen haluaa hyvää ja sen vuoksi voidaan myös kokea tarpeelliseksi kommentoida toisen ihmisen elintapoja. Mutta ovatko esimerkiksi puolison elintavat tai oman vanhemman paino asioita, joiden kommentoiminen on hyväksyttävää?

– On tilanteita, joissa on tärkeä nostaa kissa pöydälle, Terveystalon psykologi-psykoterapeutti Lotta Heiskanen sanoo.

Lähestyessä toista ihmistä tämän elintavoista, tulisi kuitenkin olla hienotunteinen. Kukaan tuskin kokee sitä helpoksi, jos läheinen kritisoi omia elintapoja – vaikka tarkoitusperät olisivatkin hyvät.

– On tärkeää olla hienotunteinen ja lukea tilannetta. Loukkaaminen ei auta ja kritisoiminen ei kannata.

Myötätunnon näyttäminen on avainroolissa, jos haluaa onnistuneesti ilmaista huolensa siitä, että esimerkiksi puolison elintavat huolestuttavat. Aihetta voi lähestyä varovasti ja tunnustella, mitä mieltä läheinen itse on omista elintavoistaan ja jutella siitä, tavoitteleeko tämä itse muutosta.

– Muutosmotivaation pitää lähteä ihmisestä itsestään. On hyvä lähestyä myönteisen kautta, joskus ihminen itsekin toivoo muutosta, mutta ei usko kykenevänsä siihen. Läheisen kannustus ja tuki voi auttaa.

Muista, että puolison elintavat ovat hänen elintapansa – läheinen voi kokea kommentoinnin häpäisevänä

Lähestyin ja ilmaisin huoleni läheiseni elintavoista, mutta hän loukkaantui – mitä nyt?

– Tilannetta voi aina korjata pyytämällä anteeksi ja ottamalla vastuun omasta osuudestaan. On tärkeää pyrkiä ymmärtämään, mikä toista loukkasi.

On tärkeää kuunnella toista ja miettiä omaa rooliaan siinä, miksi toinen loukkaantui. Miten toin asian esiin? Sanoinko sen ilkeään tai arvostelevaan sävyyn?

Jos läheisen tai puolison elintavat huolesuttavat, huoli kannattaa ilmaista myönteisen keskustelun kautta.

Jos läheisen tai puolison elintavat huolesuttavat, huoli kannattaa ilmaista myönteisen keskustelun kautta, asiantuntija neuvoo.

– Väittelyä kannattaa välttää ja asiaan voi palata, kun tilanne on rauhoittunut. On myös tärkeä kuunnella toista, Heiskanen neuvoo.

Ihmisellä on tarve kokea, että on läheisilleen rakas ja kelpaava. Sen takia omiin elintapoihin liittyvät kommentit voidaan kokea loukkaavina ja suoraviivaiset ohjeet toisin toimimiseen voivat herättää ihmisessä vastareaktion.

– Esimerkiksi painoon liittyvät kommentit koetaan helposti häpäisevinä.

Lue myös: Vaikuttaako vaa’an lukema mielialaasi? Näistä syistä paino vaihtelee ja hyvinvointipaino on usein isompi kuin ihannepaino

Läheinen saattaa tarvita myös apua

Jos läheisen tai puolison elintavat huolestuttavat, on hyvä muistaa, että omien tottumusten muuttaminen ei ole helppoa.

– Kannattaa olla kiinnostunut kuulemaan toisen näkökulmaa ja ilmaista myötätuntoa sitä kohtaan, että esimerkiksi tupakoinnin lopettaminen ei ole helppoa. Ihminen saattaa tarvita siinä apua, Heiskanen sanoo.

Kun asiaa lähestyy myönteisen keskustelun kautta, jonka avulla läheiselle tarjotaan uusia näkökulmia aiheeseen, voi lopputuloskin olla toivottu.

– Ihmisen oma motivaatio tarvitaan muutokseen, eivätkä muut voi tavallaan kiirehtiä hänen puolestaan.

X