Ihmissuhteet

Uusi suhde narsistin jälkeen? Pidä huolta, että uusi kumppanisi tietää nämä asiat

Ero narsistista ottaa koville, eikä siitä toipuminen käy hetkessä. Uusi suhde narsistista eroamisen jälkeen voi aiheuttaa epävarmuutta, vaikka tunteet uutta kumppania kohtaan olisivatkin vahvat.

Teksti:
Hilppa Wuokko
Kuvat:
Istock

Kun takana on ero narsistista, uuden suhteen luottamuksen rakentamiseen menee asiantuntijan mukaan aikaa.

Ero narsistista ottaa koville, eikä siitä toipuminen käy hetkessä. Uusi suhde narsistista eroamisen jälkeen voi aiheuttaa epävarmuutta, vaikka tunteet uutta kumppania kohtaan olisivatkin vahvat.

Uusi suhde narsistin jälkeen sujuu tuskin koskaan täysin ilman haasteita, toteaa psykoterapeutti Risto Tarkiainen psykoterapiakeskus Vastaamosta.

Narsistin uhriksi joutunut ihminen joutuu nimittäin kamppailemaan kahden asian kanssa uutta suhdetta aloittaessa: hänen voi olla vaikea luottaa uuteen kumppaniin sekä itseensä ja vaistoihinsa.

– Narsistin uhriksi aiemmin joutunut pelkää, että uusi kumppani käyttäytyy samalla tavalla kuin hänen entinen narsistikumppaninsa. Pintaan nousee helposti epäusko uuden suhteen onnesta: voiko tämä olla totta ja pitää paikkansa? Narsistin kanssa yhdessä ollut saattaa uudessakin suhteessa ajautua miellyttämään kumppaniaan hylätyksi tulemisen pelossa ja miettiä jatkuvasti, tekeekö hän itse jotain väärin, Tarkiainen kuvailee.

Tarkiaisen mukaan narsistin uhreille yhteinen tunne on häpeä. Siitä voi olla vaikea puhua ja sitä voi olla vaikea myöntää uudelle kumppanille.

– Narsistin uhri tuntee häpeää siitä, miten on antanut narsistin kohdella itseään ja miten on menettänyt kosketuksen itseensä ja omiin tarpeisiinsa.

Uusi suhde narsistin jälkeen ei ole välttämättä helppo.
Uusi suhde narsistin jälkeen ei ole välttämättä helppo. Narsistin uhri saattaa kyseenalaistaa uuden suhteen onnen, vaikka suhteessa menisikin hyvin.

Uusi suhde narsistin jälkeen vaatii luottamuksen rakentamista pikkuhiljaa

Joitakin narsistista eronneita pelkkä ajatus uuden suhteen aloittamisesta saattaa kauhistuttaa. Toiset narsistista eronneet sen sijaan saattavat solmia useita lyhyitä suhteita kokeilunhalun takia, mutta pitkään suhteeseen sitoutuminen voi tuntua vaikealta.

Jos narsistin uhri toivoo jatkossa pitkää rakkaussuhdetta, hänen kumppaninsa on oltava valmis rakentamaan luottamusta suhteeseen pikkuhiljaa.

– Se vaatii uudelta kumppanilta lehmänhermoja. Uusi kumppani ei valitettavasti voi juurikaan vauhdittaa luottamuksen rakentumista, koska kysymys ei ole narsistin uhrin tietoisesta ajattelusta. Vakuuttelut asiasta eivät auta, koska itse asiassa narsisti, jonka kanssa kumppani on ollut, on entisessä suhteessa vakuuttanut, että kaikki on hyvin ja kumppani on ihana. Tällainen vakuuttelu on ollut osa aiemman suhteen arkea. Samoin jos luottamusta lähdetään luomaan ylivoimaisen kiintymisen, takertumisen ja kontrollin avulla, se saattaa näyttäytyä toiselle narsismina. Näistä asioista on hyvä olla tietoinen, Tarkiainen selittää.

Tarkiainen kannustaakin narsistista eronneen kumppania hankkimaan tietoa narsismista esimerkiksi kirjoista. On tärkeää yrittää ymmärtää, mitä narsistin uhriksi joutunut on aiemmassa suhteessaan joutunut kokemaan. Myös yhdessä aiheesta keskusteleminen on tarpeellista.

– Kannattaa tutustua narsismiin ja omaan itseensä: Mitkä merkit omassa käytöksessä saavat toisessa ihmisessä aikaan esimerkiksi pakokauhua, jähmettymistä ja hylätyksi tulemisen pelkoa? Milloin kumppani kokee, että hänen on pakko miellyttää? Uuden kumppanin ja myös narsistisessa suhteessa olleen kannattaa tutustua sekä omaan valoisaan että pimeään puoleensa. Avoin keskustelu on mahdollista vasta silloin, kun nekin asiat otetaan avoimesti esille ja käsittelyyn.

Narsistin uhrin toipumisessa saattaa mennä useita vuosia

Milloin narsistin uhri tietää olevansa valmis uuteen suhteeseen? Tarkiaisen mukaan narsistin uhriksi joutunut ei välttämättä itse tunnista sitä, milloin on oikea aika aloittaa uusi suhde narsistin jälkeen. Traumaattisesta suhteesta toipumiseen ja uuden suhteen luottamuksen rakentamiseen menee kuitenkin hänen mukaansa runsaasti aikaa.

– Vasta kaksi itsenäistä ihmistä voivat olla onnellisia keskenään. Siihen pisteeseen pääseminen voi vaatia monta vuotta selvittelyä, kyselyä ja ihmettelyä sekä jatkuvaa suhteen rakentamista.

Tarkiainen suosittelee narsistin kanssa suhteessa ollutta hakemaan ammattiapua, jos uudelle suhteelle antautuminen tuntuu kovin pelottavalta ja vaikealta. Jos mennyt aiheuttaa uuteen suhteeseen ongelmia, voi myös pariterapiasta, jossa mukana on uusi puoliso, olla hyötyä. Uusien kumppanusten ei kannata alkaa terapoida toinen toisiaan, vaan terapointi on syytä jättää ulkopuolisille ammattilaisille.

– Parisuhteen osapuolet ovat keskenään rakastavia puolisoita, eivät toistensa terapeutteja. Uuden kumppanin ei tarvitse olla mikään enkeli. On uskallettava olla läsnä, riidellä ja rakastaa sekä kaikkea muuta siltä väliltä. Pariterapiassa käyminen voi auttaa uutta kumppania ymmärtämään, että toisella on trauma ja sen takia hänen on vaikea luottaa, eikä se tarkoita sitä, että kumppani ei rakastaisi.

”Ero narsistista voi opettaa itsenäisyyttä”

Kysyimme viime vuonna Annan lukijapaneelilta, miten entinen kumppani, jonka vastaaja on kokenut narsistiksi, vaikuttaa elämään vielä eron jälkeen. Kyselyssä omista kokemuksistaan kertoi 107 naista. Naiset olivat kyselyyn vastaamisen aikana kesäkuussa 2018 iältään 21–79-vuotiaita.

Kyselyssä ei eroteltu, oliko vastaaja erotessaan avioliitossa vai seurustelusuhteessa narsistiksi kokemansa henkilön kanssa.

Kerroimme jo aiemmin kyselyyn vastaajien kokemuksia siitä, miltä narsistista eroaminen tuntuu ja miten narsistikumppani vaikuttaa elämään eron jälkeen.

Moni vastaajista koki, että narsistista eroamisen jälkeen he osaavat pitää paremmin puolensa ja ovat tietoisempia sen suhteen, millaista käytöstä kumppaniltaan hyväksyvät ja millaista eivät.

– Parhaassa tapauksessa narsistista eroaminen auttaa hahmottamaan, missä omat rajat kulkevat. Ero narsistista voi opettaa itsenäisyyttä, vahvistaa Tarkiainen.

X