Työ ja raha

Uusi leskeneläke: Kuka on oikeutettu leskeneläkkeeseen vuoden 2022 uudistuksen jälkeen? Kaksi keskeistä asiaa muuttui

Leskeneläke kuuluu perhe-eläkkeisiin, jotka uudistuivat vuoden 2022 alussa. Miten uusi leskeneläke eroaa vanhasta? Kysyimme asianajajalta.

Teksti:
Hilppa Wuokko
Kuvat:
Istock

Nykyään myös avopuolisot voivat saada leskeneläkettä.

Leskeneläke kuuluu perhe-eläkkeisiin, jotka uudistuivat vuoden 2022 alussa. Miten uusi leskeneläke eroaa vanhasta? Kysyimme asianajajalta.

Kun puoliso kuolee, taloustilanne voi heiketä hyvinkin rajusti. Leskeneläke on luotu paikkaamaan tätä heikentynyttä taloustilannetta. Leskeneläkettä maksavat työeläkelaitokset ja Kela.

Asianajaja Sanna Svahnin mukaan leskeneläkkeen tarkoitus on tukea leskeä muutoksessa ja taata, ettei leski jää taloudellisesti heikoille.

Leskeneläke on keskimäärin noin 570–580 euroa kuukaudessa. Siihen vaikuttavat lesken omat tulot ja eläkkeet. Myös lasten lukumäärä vaikuttaa.

Nämä kaikki ovat asioita, jotka ovat jo vuosia pysyneet muuttumattomina. Vuonna 2022 perhe-eläkkeiden uudistusten myötä kaksi leskeneläkkeen saamiseen liittyvää keskeistä asiaa kuitenkin muuttui.

1. Nyt myös avopuolisolla voi olla oikeus leskeneläkkeeseen

Ensimmäinen keskeinen muutos on se, että toisin kuin ennen vuotta 2022, nykyään myös avopuolisot voivat saada leskeneläkettä.

– Tämä on hyvä ja merkittävä muutos, sillä avoliitot ovat yleistyneet, Svahn sanoo.

Avopuoliso on oikeutettu leskeneläkkeeseen, jos hän on asunut edesmenneen avopuolisonsa kanssa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta ja heillä on yhteinen, alaikäinen lapsi. Yhteen parin on täytynyt muuttaa ennen kuin edesmennyt puoliso on täyttänyt 65 vuotta.

Leskeneläkkeen edellytyksenä avoliitossa eläneelle on edellä lueteltujen ehtojen lisäksi se, että avopuoliso on kuollut vuonna 2022 tai myöhemmin. Avopuolisonsa esimerkiksi vuoden 2021 joulukuussa menettänyt leski ei siis voi saada leskeneläkettä.

– Avoleskien ja avopuolisoiden asema on yleensä aika heikoilla vieläkin monessa asiassa. Varsinkin perimistilanteessa. Avopuolisot ovat voineet elää yhdessä 30 vuotta, mutta kun toinen kuolee, hänet tulkitaan ikään kuin kokonaan vieraaksi, Svahn sanoo.

– Joitakin oikeuksia on nykyään lakeihin kirjattu avoleskille, mutta nämä eivät vastaa lähimainkaan niitä oikeuksia, jotka lainsäädäntö on avioleskille turvannut.

Tämän takia Svahn suosittelee lämpimästi kaikkia avopuolisoja tekemään testamentin siinä vaiheessa, kun yhdessä on hankittu yhteistä omaisuutta tai saatu lapsi.

2. Leskeneläke muuttui määräaikaiseksi

Ennen leskeneläkettä maksettiin niin kauan, että leski täyttää 65 vuotta. Nyt uudistuksen myötä leskeneläke muutettiin määräaikaiseksi vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneille.

Leskeneläkettä maksetaan näille nuorille leskille enintään 10 vuotta. Jos lesken ja hänen edesmenneen kumppaninsa yhteinen nuorin lapsi täyttää 18 vuotta ennen kuin leskeneläkkeen saamisesta tulee täyteen 10 vuotta, loppuu leskeneläkkeen maksu tuohon päivään.

Leskeneläkkeen määräaikaisuus ei koske leskiä, jotka jo saavat leskeneläkettä tai joiden puoliso on kuollut ennen uudistuksen voimaantuloa eli vuotta 2022.

Ennen vuotta 1975 syntyneet lesket voivat edelleen saada Kelasta leskeneläkettä siihen asti, että he täyttävät 65 vuotta.

Pohditko, millaisilla kriteereillä avioliitossa elävä on oikeutettu leskeneläkkeeseen? Tähän pätevät edelleen vuoden 2019 artikkelissamme listaamamme kriteerit:

Oikeus leskeneläkkeeseen määräytyy tämän mukaan – tarkista, täyttyvätkö kriteerit sinun kohdallasi

Lähteenä käytetty myös: Elämässä.fi

X