Itsetuntemus

Luullaanko sinua kovaksi ja kylmäksi, vaikka oikeasti olet herkkä tai ujo? Tästä väärin­ymmärretyksi tuleminen johtuu

Miksi ihmisen herkkyys ei aina välity ulospäin vaan se saatetaan tulkita jopa ylimielisyydeksi tai kylmyydeksi? Kysyimme asiaa sosiaalipsykologi Janne Viljamaalta.

Teksti:
Hilppa Wuokko
Kuvat:
Istock

Ujous tulkitaan usein virheellisesti tyhmyydeksi tai ylimielisyydeksi.

Miksi ihmisen herkkyys ei aina välity ulospäin vaan se saatetaan tulkita jopa ylimielisyydeksi tai kylmyydeksi? Kysyimme asiaa sosiaalipsykologi Janne Viljamaalta.

Arkikielessä herkäksi ihmiseksi mielletään usein tunteellinen, empaattinen sekä toisia hyvin lukeva ja ymmärtävä persoona. Ei siis ole ihme, että herkkyys nostetaan nykyään yhä useammin yhdeksi positiivisimmista piirteistä, joita ihmisellä voi olla.

Aina herkkyys ei kuitenkaan näy ulospäin. Tämän takia saatat vaikuttaa muiden silmiin kovalta, vaikka tunnet olevasi herkkä:

1. Olet ujo

Ujo ihminen saattaa kuormittua sosiaalisissa tilanteissa niin paljon, että hän ei saa sanaa suustaan. Ulospäin suun avaamisen vaikeus saattaa näyttäytyä muuna kuin sosiaalisten tilanteiden jännittämisenä.

– Usein tulkitaan, että ujo on joko tyhmä tai ylimielinen. Ihminen ei kuitenkaan pysty lukemaan toista ihmistä päältäpäin, vaikka hän sellaista luulisi. Ainoastaan toisen kanssa oleminen ja eläminen sekä kokemusmaailman jakaminen on tapa oppia ymmärtämään toista, sosiaalipsykologi Janne Viljamaa sanoo.

2. Olet ottanut itsellesi vahvan ihmisen roolin

Herkkä ihminen saattaa piilottaa todellisen minänsä suojakuoren eli esimerkiksi tietynlaisen pärjääjän ja vahvan ihmisen roolin taakse. Kun rooli on päällä, herkkää ihmistä on vaikeampi haavoittaa. Suojakuorien pitäminen voi kuitenkin vieraannuttaa herkkää ihmistä itsestään ja olla hyvin energiaa vievää. Siksi täyttä ja omannäköistä elämää rajoittavat suojakuoret kannattaa tunnistaa ja purkaa.

On kuitenkin olemassa liuta ammatteja, joissa on pakko asettua tiettyyn rooliin, jotta ei murtuisi. Esimerkiksi luovissa ammateissa on oltava luomishetkellä herkkä, mutta kestettävä myöhemmin kovaakin kritiikkiä omasta hengentuotteestaan. Myös auttavissa ammateissa on osattava olla herkkä ja empaattinen sellaisella tavalla, että autettavien asiat eivät kuitenkaan mene liikaa ihon alle.

– Esimerkiksi terapeutin on oltava kova ja herkkä samaan aikaan. Se on vaikea yhtälö. Jos on liian herkkä, murtuu ja itkee yhdessä asiakkaan kanssa tämän olkaa vasten. Jos taas on liian kova, ei pysty auttamaan asiakasta, Viljamaa kuvailee.

3. Olet kohdannut psykoterroristin

Viljamaan mukaan kovaksi ja kylmäksi toisen luokitteleminen kertoo usein enemmän luokittelijasta itsestään kuin luokittelun kohteeksi joutuneesta.

– Haistan narsismia siinä, jos joku alkaa kertoa, kuka on herkin. Psykoterroristi on tyyppi, joka näkee toisen ongelmat ja onnistuu lyömään diagnoosin toiselle välittömästi. Hän ei itse huomaa omaa narsismiaan. Hän on kaikkitietävä auktoriteetti, Viljamaa kuvailee.

Psykoterroristi saattaa korostaa omaa herkkyyttään, vaikka toiminnallaan osoittaa jotain aivan muuta. Aidosti herkkä ihminen ei yleensä ole Viljamaan mukaan se, joka alkaa lyödä leimoja toisten otsiin.

– Jos aletaan knoppailemaan ja elvistelemään, että kuka täällä on herkin, se on vähän sama kuin kilpailu siitä, kuka kuiskaa kovaäänisimmin. Herkkä ihminen tietää itse herkkyytensä kaikista parhaiten. Hän on yleensä sellainen ihminen, joka ei itse ole analysoimassa ja määrittelemässä muita.

Sosiaalipsykologi Janne Viljamaan viimeisin kirja Narsistin lapsena – Pitkä tie itsenäisyyteen (Minerva, 2015) sivuaa kovuutta, herkkyyttä, pahuutta sekä näkyvää ja näkymätöntä vallankäyttöä.

Lue myös:

Herkkä ihminen voi peittää omaa minuuttaan tietämättään – tunnista suojakuoresi ja käännä ne vahvuudeksi

Erityisherkkä vai sittenkin yliherkistynyt? Herkkyys voi olla synnynnäistä tai opittua

Nämä merkit paljastavat, että olet herkkä mutta vahva

X