Ihmissuhteet

Haluatko viedä rakkautenne syvemmälle tasolle? Näin teistä tulee sielunkumppaneita

Tuntuuko sinusta, että suhteessanne olisi potentiaalia sielunkumppaneiden liitoksi? Listasimme 7 vinkkiä, joiden avulla viette rakkautenne syvemmälle tasolle.
22.8.2018 Teksti: Hilppa Alanko Kuvat: iStock

Sielunkumppanin kanssa saa olla juuri sellainen kuin on.

Suhde sielunkumppanin kanssa tuntuu siltä kuin olisi löytänyt onnen sataman, jossa välillä saa hieman tuullakin – tai olla täysin tyyntä. Suurilla sanoilla ei ole väliä, pienet arkiset asiat paljastavat, onko suhteessa kyse sielunkumppanuudesta.

Näillä vinkeillä teistäkin voi tulla sielunkumppanit:

1. Päättäkää kumpikin, että viette suhteenne seuraavalle tasolle

Jotta suhteenne voi kasvaa, on kummankin haluttava sitä ja päätettävä tehdä töitä asian eteen.

Muistakaa, että toista ei voi muuttaa, joten on tärkeää kehittää ennen kaikkea omaa toimintaa eikä yrittää patistaa toista muutoksiin.

On myös tärkeää muistaa, että kumppanisi ei voi olla sinulle kaikkea kaiken aikaa. Esimerkiksi kuntosalille voi mennä toisinaan ihan yksin, vaikka olisi yleensä tottunut treenaamaan kumppanin kanssa. Välillä huonosta työpäivästä voi kumppanin sijaan avautua vaikkapa ystävälle.

2. Tehkää töitä suhteenne henkisen ja fyysisen puolen vahvistamiseksi

Sielunkumppanit todella ymmärtävät toisiaan.

Vahvistakaa suhteenne henkistä puolta parantamalla kommunikaatiotanne ja yksinkertaisesti olemalla rakastavia ja ystävällisiä toisillenne. Tehkää kumpikin toisillenne pieniä, rakastavia tekoja.

Henkistä puolta voi vahvistaa myös esimerkiksi yhdessä kirkossa tai joogassa käyminen. Jotta suhteenne fyysinen puoli vahvistuisi, tehkää rakkaudenosoituksista arkea ja tehkää intiimielämänne vaalimisesta yksi prioriteeteistanne.

3. Pyrkikää kompromisseihin

Suhteissa on pakko tehdä valintoja. Jos haluatte viedä suhdettanne sielunkumppanuuden suuntaan, teitä hyödyttävät eniten valinnat, jotka ovat hyväksi suhteellenne, eivät siis vain jommallekummalle teistä.

Usein paras ratkaisu suhteen kannalta on kompromissi, jossa kummankin toiveet tulevat huomioiduksi. Kumppanin toiveeseen mukautuminen saattaa kannattaa kuitenkin silloin, jos asia on hänelle erityisen tärkeä tunnetasolla.

Toiselle tärkeän toiveen kuuleminen ja sen toteuttaminen, vaikka itse joutuu luopumaan jostain, on ele, joka ilmoittaa, että toisen toiveet ja tunteet ovat myös itselle tärkeitä. On kuitenkin tärkeää, että kumpikin on valmis toisinaan ottamaan joustajan roolin.

4. Osoittakaa uskallusta ja näyttäkää haavoittuvaisuutenne

Uskallus ottaa riskejä rakkaudessa ja olla haavoittuvainen kumppanin edessä ovat tärkeitä sielunkumppanuuden rakennuspalikoita. Uskaltakaa siis tehdä rohkeitakin tekoja suhteenne rakentamisen eteen.

Avautukaa toisillenne myös vaikeista asioistanne ja uskaltakaa olla haavoittuvia toistenne edessä – kuten sielunkumppanit.

Rohkeiden valintojen tekeminen suhteen takia ja oman haavoittuvuuden näyttäminen tuovat suhteeseen lisää luottamusta ja vilpittömyyttä.

5. Unohtakaa estonne

Jotta voitte olla suhteessa täysin omia itsejänne, teidän on heitettävä estonne nurkkaan. Vain täysin omia itsejänne olemalla voitte siirtyä rakkaudesta sielunkumppanuuteen.

6. Pitäkää huolta, että kumpikin säilyttää minuutensa

On olemassa asioita, joita ei koskaan pitäisi joutua tekemään parisuhteen takia.

On esimerkiksi tärkeää pitää huolta, että parisuhteesta huolimatta kumpikin teistä säilyttää minuutensa. Näin muodostatte kahden vahvan yksilön muodostaman vahvan parin ja pystytte tuntemaan, että kumpikin teistä on suhteessa sen takia, että haluaa sitä, ei sen takia, että tarvitsee sitä.

7. Asettakaa parisuhteenne etusijalle

Sielunkumppanien suhdetta on harvoin ilman suhteen eteen tehtävää työtä. On tärkeää, että teette kumpikin parisuhteestanne prioriteetin numero 1.

Se ei tarkoita, että unohdatte muun elämänne ja vietätte kaiken ajan vain toistenne seurassa. Kyse on siitä, että sitoudutte toisiinne ja pidätte toistenne puolta.

Olkaa lojaaleja toisillenne ja pitäkää yhteiset rajanne. Älkää antako kolmansien osapuolien, kuten esimerkiksi sukulaisten, vaikuttaa suhteeseenne, vaan tehkää yhdessä suhdettanne ja yhteistä ajankäyttöänne koskevat päätökset.

Lähteet: Bustle, Your Tango

Lue myös

Suosittelemme