Epävarma nainen
Traumat voivat vaikuttaa uuteen suhteeseen ja sen solmimiseen.
Ihmissuhteet

Henkinen väkivalta voi aiheuttaa trauman, joka voi jopa estää uuden parisuhteen muodostamisen – asiantuntija: ”Uuden kumppanin on hyvä tietää, että traumaattisten asioiden puiminen voi viedä aikaa”

Millaisia parisuhteisiin vaikuttavia traumoja suomalaisilla tyypillisesti on? Entä miten näitä traumoja voi työstää uuden kumppanin kanssa? Kysyimme asiantuntijalta.
Teksti: Hilppa Wuokko Kuvat: iStock

Millainen on vanhojen traumojen vaikutus parisuhteeseen?

Psykoterapeutti Jani Lehtinen psykoterapiakeskus Vastaamosta kertoo, että tyypillisesti suomalaisten parisuhteisiin vaikuttavat traumat kytkeytyvät jollain tapaa aiemmassa parisuhteessa tai lapsuudenkodissa kohdattuun henkiseen väkivaltaan.

– Traumaattiset kiusaamiskokemukset voivat olla muualtakin kuin parisuhteesta ja silti vaikuttaa parisuhteeseen. Traumoja ovat voineet aiheuttaa esimerkiksi omat vanhemmat tai sisarukset.

Mitätöinti, arvostelu ja ilkeily voivat jättää trauman

Tyypillisimmin traumoja, jotka vaikuttavat tuleviin parisuhteisiin, aiheuttavat koettu mitätöinti, arvostelu ja ilkeily.

– Tyypillisesti traumatisoitunut kokee, että hänen ajatuksensa eivät ole tulleet ymmärretyiksi tai hyväksytyiksi. Hän saattaa kokea tulleensa jollain tavalla väärin kohdelluksi. Kyse on ennen kaikkea juuri omasta kokemuksesta. Trauman aiheuttaja ei välttämättä ole edes halunnut pahaa. Toki joskus trauman aiheuttaa aivan selkeä vallankäyttö, alistaminen tai fyysinen väkivalta, mutta aina näin ei ole, Lehtinen kertoo.

Lue myös: Traumat voivat sekä yhdistää että erottaa parisuhteessa, ja niistä on myös mahdollista selvitä – tunnista tuhoava käytös

Traumat ovat usein monen tekijän summa

Juuri parisuhteessa saatetaan toisinaan jopa huomaamatta sanoa toiselle jotain sellaista, joka voi tuntua hyvin loukkaavalta – jopa niin loukkaavalta, että tuloksena on trauma. Yleensä traumatisoivat kommentit liittyvät jollain tapaa ulkonäköön, pukeutumiseen tai seksiin.

– Jos satuttavasta asiasta ei pysty huomauttamaan kumppanille tai käymään asiaa myöhemmin läpi yhdessä, kumppanin voi olla vaikea huomata asiaa. On kuitenkin muistettava, että useimmiten traumat syntyvät monen osatekijän summana, eivät ainoastaan yhdestä lausahduksesta, Lehtinen muistuttaa.

Lue myös: Saako puolison ulkonäköön koskaan puuttua? Pariterapeutti kertoo pelisäännöt

Pahimmillaan trauma voi estää uuden parisuhteen muodostamisen

Pahimmillaan aiemmassa parisuhteessa syntynyt trauma voi estää uuden parisuhteen muodostamisen.

– Jos aiemmat kokemukset parisuhteesta ovat todella huonoja, eikä niissä syntyneitä traumoja ole käsitellyt, voi olla, ettei ole edes valmis antamaan mahdollisuutta uudelle suhteelle.

Traumatisoitunut ihminen voi jopa kokea, että hän ei ansaitse rakkautta, sillä trauma on vaikuttanut niin syvästi hänen itsetuntoonsa ja itsearvostukseen.

Traumatisoitunut voi ajatella, että hän on traumansa takia niin raskas kumppani, että uusi rakkaus ei takuulla jaksaisi trauman vaikutusten läpikäyntiä ja sen mahdollisia vaikutuksia uuteen suhteeseen.

Parisuhteeseen liittyvä trauma voi esimerkiksi vaikeuttaa fyysistä läheisyyttä tai hidastaa suhteen etenemistä, sillä traumatisoitunut tarvitsee vakuutusta siitä, että vanhat traumaattiset kokemukset eivät toistu uudessa suhteessa. Usein kuitenkin juuri uusi suhde on se, missä vanhat traumat aktivoituvat.

– Joskus traumatisoituneen voi olla vaikea miettiä, mitä toinen kestää. Ja usein tätä asiaa traumatisoitunut pohtii suhteen alussa. Juuri silloin on punnittava, mitä voi sanoa ja miten voi olla.

Toisinaan traumat taas saattavat tehdä suhteessa olemisesta niin raskasta, että traumatisoitunut kokee yksin elämisen helpompana – ainakin siihen asti, että hän on käsitellyt traumaansa tarpeeksi sinkkuna ollessaan.

Pari keskustelee keskenään: vanhojen traumojen vaikutus parisuhteeseen voi olla merkittävä.

Parisuhteeseen vaikuttavista traumoista on tärkeää keskustella uuden kumppanin kanssa. Vanhojen traumojen vaikutus parisuhteeseen voi olla merkittävä.

Traumoista keskusteleminen uuden kumppanin kanssa on äärimmäisen tärkeää

Kun traumatisoitunut ihminen on aloittamassa uutta suhdetta, on hyvin tärkeää, että hän saa puhua kokemastaan.

– Olisi tärkeää, että uusi kumppani osaisi kuunnella. Kun traumoja kokeneelle tulee sellainen olo, että hän haluaisi puhua asiasta ja alkaa puhua siitä, uuden kumppanin olisi tärkeää osata tarttua keskustelunaiheeseen. Olisi tärkeää muistaa ja jaksaa kuunnella toista. Se on ehkä kaikkien suhteiden perusajatus.

Vaikka traumaattisten kokemusten kauhisteleminen on monelle luontainen reaktio, se ei välttämättä ole reaktioista parhain.

– Jos uusi kumppani kauhistuu kuulemastaan, pahimmillaan traumatisoitunut lopettaa puhumisen tai kokee sellaisen kokemuksen, että ei voinutkaan puhua asiasta. On hyvä antaa empatiaa, mutta sitten toisaalta on hyvä kuunnella, mitä toiselle on käynyt kauhistelematta itse kerrottuja asioita. Uuden kumppanin on hyvä tietää, että traumaattisten asioiden puiminen voi viedä aikaa.

Uuden kumppaninkin on kuitenkin tärkeää tunnistaa omat rajansa.

– Se, ettei jaksa kuunnella toisen traumasta loputtomasti, ei tarkoita sitä, että toiselle haluaisi olla ilkeä. Avoimen dialogin on toimittava kumpaankin suuntaan. Kummankin pitää pystyä puhumaan niin, ettei toinen loukkaannu. Kummallekaan ei saa tulla suhteessa sellaista tunnetta, että toiselle ei voi puhua, eikä toinen hyväksy.

Myöskään terapeutiksi uudelle kumppanille ei kannata alkaa. Ammattiapua traumojen käsittelemiseen kannattaa hakea matalalla kynnyksellä niin traumatisoituneen yksin kuin tuoreen parin pariskuntanakin, jos siltä tuntuu.

Lue myös:

Traumat voivat sekä yhdistää että erottaa parisuhteessa, ja niistä on myös mahdollista selvitä – tunnista tuhoava käytös

Käsittelemätön trauma voi siirtyä sukupolvelta toiselle – syy ahdistukseen saattaa löytyä isovanhempien kokemuksista

Mikä trauma on ja miten sitä voi hoitaa? Kysyimme asiantuntijalta

X