Ihmissuhteet

Uusi parisuhde ahdistaa – mitä se kertoo ja kenestä? Asiantuntija vastaa, miten ongelman kanssa kannattaa edetä

Moni toivoo parisuhdetta, mutta osa kokee sitoutumisen ahdistavana. Usein ahdistus kätkee taakseen kirjavan joukon erilaisia syitä, jotka saattavat kummuta jopa lapsuudessa opituista käytösmalleista.

Teksti:
Roosa Roivainen
Kuvat:
Istock

– Kun ihminen ei pääse ilmaisemaan tunteitaan, ne jäävät sisälle ja aiheuttavat ahdistusta, sanoo seksuaalineuvoja Susanna Suutarinen.

Moni toivoo parisuhdetta, mutta osa kokee sitoutumisen ahdistavana. Usein ahdistus kätkee taakseen kirjavan joukon erilaisia syitä, jotka saattavat kummuta jopa lapsuudessa opituista käytösmalleista.

Uuden suhteen aloittaminen on jännittävää aikaa. Onnen ja ilon tunteista huolimatta ilmassa saattaa olla myös pientä epävarmuutta, sillä sekä omien että kumppanin tunteiden tulkitseminen on usein alkuhuumassa vaikeaa.

– Alkuhuuman jälkeen tilanne usein tasaantuu. Jos suhteen aloittamiseen liittyvä epävarmuus kuitenkin nielaisee kokonaisvaltaisesti sisäänsä, on kyse ennemminkin ahdistuksesta, huomauttaa seksuaalineuvoja Susanna Suutarinen.

Mitä on parisuhdeahdistus?

Parisuhdeahdistusta on vaikea määrittää yksiselitteisesti – pääosin siksi, että ahdistus on pikemmin yleistunne, joka kätkee taakseen usein muita negatiivisia tunteita, kuten pelkoa.

Suutarisen mukaan pelon tunne voi kohdistua esimerkiksi siihen, ettei saa parisuhteessa kaipaamaansa omaa aikaa tai tilaa. Ahdistukseen voi liittyä myös pelko toisen menettämisestä.

– Uuden suhteen alkuhetkillä parin tulisi ratkaista läheisyyden, oman tilan ja erillisyyden tarve. Pareilla tarpeet voivat olla erittäin kaukana toisistaan. Voi olla, että toinen haluaisi viettää enemmän yhdessä aikaa ja toisella on taas suurempi oman tilan tarve. Tämä aiheuttaa helposti törmäyskursseja ja ripustautumista.

Miksi parisuhde ahdistaa?

Ahdistuksen syyt voivat olla moninaiset. Esimerkiksi huonot kokemukset aikaisemmista parisuhteista saattavat heijastua uusiin suhteisiin riittämättömyyden, ulkopuolisuuden tai huonommuuden tunteena.

Myös omien vanhempien suhteella on vaikutuksensa. Suutarisen mukaan esimerkiksi vanhempien ero saattaa ajaa ihmisen epäilemään myös omaa parisuhdettaan.

– Ahdistuksen taustalla voi olla jopa väkivaltaa, uskottomuutta ja hylkäämiskokemuksia. Epäonnistuneet parisuhteet ja huonot kokemukset saattavat luoda ahdistusta ja epävarmuutta uuteen suhteeseen.

Joskus ahdistus voi kummuta myös käytännön seikoista, esimerkiksi siitä, miten nopeasti pari haluaa edetä suhteessa. Toisen suunnitellessa jo yhteen muuttamista, toinen osapuoli saattaa ahdistua, koska itse etenisi suhteessa mielellään rauhallisemmin.

Näiden lisäksi henkilöllä voi olla Suutarisen mukaan epärealistisia odotuksia liittyen uuteen kumppaniin. Jos toinen ei pysty vastaamaan kriteereihin, siitä voi seurata pettymys.

– Tulisi muistaa, ettei kaikkea voi kontrolloida. Hyvälle parisuhteelle ei pitäisi asettaa liian kaavamaista tavoitetta, Suutarinen muistuttaa.

 

Parisuhde ahdistaa herkästi, jos aiemmat huonot parisuhdekokemukset kummittelevat mielessä.
Lukuisat huonot kokemukset saattavat heijastua uuteen parisuhteeseen ahdistuksena.

Miten toimia, jos parisuhde ahdistaa?

Ahdistuneen henkilön on yleensä vaikeaa sanoittaa, mistä hänen tunteensa johtuvat. Sen sijaan ihminen saattaa toimia itse pelkojensa suuntaisesti.

Muutamat työkalut auttavat kuitenkin selvittämään, mistä ahdistus voisi johtua. Suutarinen neuvoo kirjoittamaan paperille ylös ydinasioita, jotka kokee sitoutumisessa ahdistavana. Omia ajatuksiaan voi selkeyttää myös ottamalla selvää omista tunnelukoistaan.

– Tunnelukkoja on yhteensä 18. Ne kumpuavat lapsuudesta ja ovat haitallisia uskomuksia, jotka vaikuttavat ihmissuhteisiin. Kaikilla ihmisillä on tunnelukkoja, mutta toisilla ne ovat voimakkaampia, Suutarinen kertoo.

Seksuaalineuvojan mukaan tunnelukkojen selvittäminen auttaa ymmärtämään, mistä oma ahdistus kumpuaa, ja mitä tunteelle voisi mahdollisesti tehdä.

– Kun lukot tiedostetaan, niitä vastaan ei enää välttämättä käytöksellään taistele.

Antaako suhde enemmän kuin ottaa?

Jos parisuhde ahdistaa, on hyvä punnita, antaako suhde enemmän kuin ottaa. Suhteen osapuolien tulisi pyrkiä myös avoimeen keskusteluun, mutta toista ei saisi painostaa liikaa.

– Ylenpalttinen nurkkaan ajaminen voi ahdistaa myös toista, varsinkin jos toinen ei tunnista, mistä ahdistus johtuu. Keskustelun tulisikin olla sopivaa ja tapahtua oikealla hetkellä.

Jos sitoutuminen arveluttaa, helpotusta voi saada myös hetkessä elämisestä. Suhteessa ei ole pakko edetä nopeasti, vaan toiselle on tärkeää antaa tilaa. Se on hyväksi molemmille osapuolille.

Lopulta Suutarinen muistuttaa, että omalle puolisolle ei tulisi asettaa auttamisen paineita. Sen sijaan, jos ahdistus on voimakasta, on parasta hakeutua ammattilaisen juttusille.

– Puolison ei pitäisi olla terapeutti, joka kannattelee suhdetta.

X