Horoskoopit

Kiinalainen horoskooppi − Elementit ja tuntihallitsija

Kiinalaisessa filosofiassa kaikki koostuu viidestä alkuaineesta. Lue, millaisia ovat metalli-, vesi-, puu- ja tuli-ihmiset.

Teksti:
Anna.fi

Kiinalainen horoskooppi: tunnista oma elementtisi ja tuntihallitsijasi.

Kiinalaisessa filosofiassa kaikki koostuu viidestä alkuaineesta. Lue, millaisia ovat metalli-, vesi-, puu- ja tuli-ihmiset.

Kiinalainen astrologia perustuu 12 eläinmerkkiin ja viiteen elementtiin. Kahdentoista vuoden jakso viittaa siihen aikaan, joka Jupiterilla kestää kiertää auringon ympäri. Kukin merkki toistuu 12 vuoden välein, mutta ei koskaan ihan samanlaisena, sillä elementti vaihtuu kahden vuoden välein. Kuudenkymmenen vuoden välein sekä elementti että merkki kohtaavat toisensa.

Kiinalaiset viisi elementtiä

Viisi elementtiä ovat vesi, maa, puu, metalli ja tuli. Nämä elementit ovat toisistaan riippuvaisia. Metalli kaivetaan maasta ja se sulaa nesteeksi, vesi taas mahdollistaa kasvillisuuden ja täten puu syntyy vedestä. Puu saa aikaan tulen, joka taas palaa tuhkaksi ja muuttuu maaksi. Ja näin kierto alkaa alusta.

Katso oma elementtisi kiinalaisten horoskooppien vuositaulukosta!

Jokainen eläinmerkki ottaa vaikutteita siitä elementistä, joka on vallitseva syntymähetkellä. Täten kaikkiin merkkeihin voidaan lisätä etuliite puu-hevonen, tuli-hevonen jne.

Metalli

Tämän elementin ihmiset ovat sitkeitä taistelijoita. He näkevät vaivaa haluamansa eteen ja ratkaisevat ongelmia kädenkäänteessä. He ovat itsenäisiä ja nauttivat yksinolosta. Elementin edustajat pitävät järjestystä yllä ja voivat vaikuttaa varautuneilta. Impulsiivinen ja voimakas luonne voi tehdä metalli-ihmisistä itsepäisiä ja vaativia. Heihin on vaikea luoda kontaktia, sillä egon suojana on jäykkä ja kova ulkokuori.

Ilmansuunta: länsi
Vuodenkierrossa: syksy
Ihmiskehossa: hengityselimistö, iho, nenä

Vesi

Tämän elementin edustajat ovat vapaita sieluja, jotka haluavat pitää mielensä ja sydämensä avoinna. He haluavat kulkea virtausten mukana ja ovat hyviä kommunikoimaan erilaisten ihmisten kanssa. Nämä kaukonäköiset visionäärit työstävät asioita ajan kanssa. Veden edustajat voivat käyttää vahvaa intuitiota hyväkseen niin hyvässä kuin pahassa ja he saattavat sortua manipulointiin. Heidän tulee oppia seuraamaan omaa polkuaan.

Ilmansuunta: pohjoinen
Vuodenkierrossa: talvi
Ihmiskehossa: munuaiset, luusto, korvat

Puu

Tämän elementin edustajat ovat anteliaita ja itsevarmoja. Heillä on taiteellista silmää ja he haluavat olla monessa mukana. He haluavat tutkia maailmaa ja pitävät mielellään arkensa kiireisenä. Sosiaalinen puu-ihminen työskentelee parhaiten käytännön projekteissa ja yhteiskunnallisissa tehtävissä. Koska puun oksat levittäytyvät kaikkialle, voi elementin edustajilla olla hankaluuksia hallita koko pakkaa. Heidän tulee erityisesti harjoitella omien rajojensa löytämistä.

Ilmansuunta: itä
Vuodenkierrossa: kevät
Ihmiskehossa: maksa, hermosto, silmät

Tuli

Tulen edustajat ovat valloittavia persoonia, jotka pursuavat innostusta ja energiaa. Heille elämä on yhtä seikkailua ja draamaa. He suhtautuvat hyvin aggressiivisesti kaikkeen haluamaansa ja taistelevat aatteidensa puolesta. Tuli-ihmiset ovat määrätietoisia ja lämminsydämisiä ja arvostavat syviä ystävyyssuhteita. He saattavat kuitenkin olla itsekeskeisiä ja asettaa esteitä omalle tielleen pakottamalla asioita tapahtumaan. Heistä voi kehittyä oman alansa huippuja, jos he oppivat myös kuuntelemaan muita.

Ilmansuunta: etelä
Vuodenkierrossa: kesä
Ihmiskehossa: sydän, verenkiertojärjestelmä, kieli

Maa

Maa-ihmiset ovat tasapainoisia ja loogisia. He miettivät asiat järjellä, punniten eri näkökulmia ja tilanteen etiikkaa. Maan ihmisillä on hyvä suhteellisuudentaju ja itsekuri. Maa-ihmisessä on taiteellisuutta, mutta perusteellisuutensa ansiosta hän menestyy alalla kuin alalla. Tämän elementin alaisuudessa syntyneet ovat vahvoja yksilöitä, jotka eivät helposti jousta mielipiteistään. Täten he saattavat vaikuttaa jyrkiltä ja kriittisiltä muita kohtaan.

Ilmansuunta: keskus
Vuodenkierrossa: vuodenaikojen vaihtuminen
Ihmiskehossa: perna, ruoansulatusjärjestelmä, suu

Syntymätunti ja tuntihallitsija

Jokaisella on oma tuntimerkkinsä, joka vaikuttaa ihmisen luonteeseen. Tuntihallitsija on kiinteä elementti, joka ei ole riippuvainen kuukaudesta tai vuodenajasta. Tuntihallitsijat on nimetty kahdentoista eläinmerkin mukaan, ja sitä voidaan pitää ihmisen sivupersoonana.

Koska vuosi jaetaan kahteentoista osaan, myös päivän tunnit jaetaan kahteentoista osaan. Siksi jokaiseen merkkiin liitetään myös tuntihallitsija, joka määräytyy sen mukaan, mihin kellonaikaan ihminen on syntynyt. Kellonaika kertoo, mikä merkeistä vaikuttaa henkilön persoonassa vuoden ja elementin lisäksi.Tuntihallitsija on verrattavissa länsimaisessa astrologiassa käytettyihin nouseviin merkkeihin.

Mikä on sinun tuntimerkkisi?

SyntymäaikaTuntihallitsija
23:00 – 01:00Rotta
01:00 – 03:00Härkä
03:00 – 05:00Tiikeri
05:00 – 07:00Jänis
07:00 – 09:00Lohikäärme
09:00 – 11:00Käärme
11:00 – 13:00Hevonen
13:00 – 15:00Vuohi
15:00 – 17:00Apina
17:00 – 19:00Kukko
19:00 – 21:00Koira
21:00 – 23:00Sika

Jin- ja Jang-voimat

Elementtien ja tuntihallitsijoiden lisäksi merkkiin vaikuttavat niin sanotut perusvoimat jin ja jang. Aktiiiviset jang-merkit ilmaisevat dynaamista elinvoimaavoimaa ja suurta toimintaa, kun taas passiivisia jin-merkkejä ohjaa lempeä ja mukautuva elinvoima. Jin-merkkejä kuvaillaan sisäänpäinkääntyneiski, jang-merkkejä ulospäinsuuntautuneiksi.

Kiinalainen astrologia alkaa rotan merkistä, joka on jang-merkkinen ja tämän jälkeen voimat vaihtelevat kierrossa vuorottain. Jin-merkkejä kiinalaisessa horoskoopissa ovat härkä, jänis, käärme, vuohi, kukko ja sika. Jang-merkkejä ovat rotta, tiikeri, lohikäärme, hevonen, apina ja koira.

Katso oma elementtisi kiinalaisten horoskooppien vuositaulukosta!

X