Hyvinvointi

Hengitysharjoitus

Teksti: Anna.fi

Normaalielämässä harvoin kiinnitetään huomiota hengitykseen, hengitys on huomaamaton itsestäänselvyys. Arkiminä on totuttautunut käyttämään ainoastaan lyhyitä ja hyvin säästeliäitä hengenvetoja. Keuhkot kuitenkin kaipaavat tuuletusta sekä puhdistusta ja hengityslihakset harjoitusta.

Hengitysharjoitus

Parasta hengitysharjoittelua on sellainen dynaaminen kokonaisliikunta, joka antaa tehokasta harjoittelua hengitys- ja verenkiertoelimistölle. Liikunnan aikana hengityksen huomioiminen korostuu, varsinkin hengityksen oikea rytmitys on suorituksen kannalta olennaista. Jos liikuntasuorituksen aikana pidättää hengitystä huomaa, että voimat ehtyvät ja suoritus heikkenee. Tietoinen ajattelu vähenee vähitellen liikunnan sopeuttamisessa hengitysrytmiin ja päinvastoin hengityksen sopeuttamisessa liikunnan rytmiin. Hengityksen ja liikkeen välille syntyy sopusointu, jolloin liikunnasta tulee luontevaa ja miellyttävää.

Rinta- vatsa- vai kokonaishengitys?

  • Vatsapalleahengitys hengitetään keuhkojen alaosilla. Sisäänhengityksessä pallea supistuu, painuu alas, jolloin vatsanpeite työntyy ulospäin mikäli se osataan rentouttaa.
  • Rinta-/ kylkihengityksessä hengitetään keuhkojen keskiosilla, jolloin rintakehä kohoaa ja laskee.
  • Kärkihengitys hengitetään ihan keuhkojen kärjillä, vatsa ja rintakehä yritetään pitää passiivisina. Kärkihengityksessä hengitystempo nopeutuu. Suun kautta tapahtuva kärkihengitys on mm. synnytyksessä käytetty hengitystapa. Kokonaishengitys ei ole luonnollinen hengitystapa, vaan hengitysharjoitus. Se on tehokas tapa esimerkiksi jännityksen poistossa.
  • Kokonaishengityksestä puhutaan, kun yhdistetään edelliset hengitystavat alhaalta ylöspäin nousevaksi ja alhaalta ylöspäin laskevaksi aalloksi. Aaltoa ei tule varsinaisesti tehdä, vaan antaa tiedostaen tapahtua.

Erilaisia hengitystapoja olisi hyvä osata käyttää tilanteen ja suorituksen mukaan. Kätten työskennellessä puristuu rintakehä usein jännittyneeseen asentoon, koska käsiä liikuttavat lihakset samalla toimivat rintakehän liikuttajina. Silloin saa tehokasta apua vatsahengityksestä. Vatsahengitys pysyy aina syvempänä, siitä ei yhtä helposti synny lyhyttä, kuten rintahengityksestä. Kun olemme kiireissämme, hermostuneita jostain asiasta huomaamme hengittävämme pinnallisesti ja nopeasti. Silloin on hyvä hengittää syvään ja rauhallisesti erityisesti vatsan avulla.

Lähteet:
Airi Koskimies: Perheen kotivoimistelu.
Marjukka Vasunta: Voimistelun liikeoppi. Luentomoniste.

Teksti: Anne Soini 6.10.04 / tuuli.net

X