Terveys

Mitä OMT-fysioterapeutti tekee, entä naprapaatti tai osteopaatti? Kartoitimme manuaalisten terapioiden erot ja yhtäläisyydet

Niska-hartiaseutu jumittaa, alaselkä kipuilee, päätä särkee. Manuaaliset terapiat, kuten fysioterapia, OMT-fysioterapia, osteopatia, kiropraktiikka ja naprapatia, tarjoavat apua moniin eri tuki- ja liikuntaelimistön vaivoihin. Mutta miten valita itselle sopiva hoitomuoto?

Teksti:
Hanna Vilo
Kuvat:
Istock

Manuaaliset terapiat tehdään käsin.

Niska-hartiaseutu jumittaa, alaselkä kipuilee, päätä särkee. Manuaaliset terapiat, kuten fysioterapia, OMT-fysioterapia, osteopatia, kiropraktiikka ja naprapatia, tarjoavat apua moniin eri tuki- ja liikuntaelimistön vaivoihin. Mutta miten valita itselle sopiva hoitomuoto?

Fysioterapia, OMT-fysioterapia, osteo­patia, kiropraktiikka ja naprapatia. Tuki- ja liikuntaelinten vaivojen ja sai­rauksien hoitoon sekä ennaltaehkäisyyn on tarjolla monia erilaisia tieteeseen perustuvia hoitomuotoja. Kun selkä alkaa jumittaa tai jännitysniskaa särkeä, voi kuitenkin olla haasteellista valita juuri itselle sopiva manuaalinen terapia ja terapeutti.

Fysioterapeutti, OMT-fysioterapeutti ja osteopaatti Niclas Granfeltin mielestä valintaa tehdessä ei kannata katsoa pelkkää hoitomuotoa. Yhden hoitomuodon sisällä ei ole kahta samanlaista terapeuttia, sillä kaikki tekevät työtään hieman erilaisella otteella.

Paljon riippuu myös siitä, millaisia jatkokoulutuksia ja kursseja terapeutti on valmistumisen jälkeen käynyt.

– Käytössä olevia tekniikoita ja hoitokeinoja voi olla jopa satoja erilaisia. Kukin terapeutti valitsee niistä itselleen ja asiakkailleen sopivimmat ja tekee työstään omannäköistä.

Granfelt korostaa, että sama ihminen voi saada avun vaivaansa monesta eri hoitomuodosta. Ma­nuaalisissa terapioissa on myös paljon yhteneväisyyksiä, ja tieteellisen tiedon lisääntyessä viime vuosina ne ovat lähentyneet toisiaan vielä enemmän.

– Itselle sopivan terapeutin löytää käymällä vastaanotolla ja keskustelemalla terapeutin kanssa. Terapeutilta kannattaa kysyä, miten hän näkee oman tilanteen ja miten sitä voitaisiin yhdessä lähteä hoitamaan. Samalla on tärkeää kuunnella, kohtaavatko ajatusmaailmat.

Asiakkaana on kuitenkin hyvä huomioida, että fysioterapeutti ja OMT-fysioterapeutti ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Heidän hoitoonsa voi saada lähetteen lääkäriltä ja siten myös Kela-korvausta.

Osteopaatti, kiropraktikko ja naprapaatti ovat nimikesuojattuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joiden hoitoon ei voi saada Kela-korvausta. Hoidon joutuu siis yleensä kustantamaan kokonaan itse. Lääkäri voi kuitenkin suositella hoitomuotoa.

Fysioterapia

Niclas Granfelt, fysioterapeutti

Millainen hoitomuoto fysioterapia on?

Fysioterapia on sosiaali- ja terveydenhuollon peruskoulutus. Fysioterapeutin perustyöhön kuuluu asiak­kaan toimintakyvyn arviointia ja toimintakyvyn parantamiseen tai ylläpitoon tähtäävien harjoitteiden ohjausta.

Fysioterapeutti voi esimerkiksi ohjata erilaisia liikunta- ja kuntoutusryhmiä. Manuaaliset hoidot ovat vain osa fysioterapeutin laajaa työkenttää. Manuaalisten hoitojen avulla fysioterapeutti voi esimerkiksi pyrkiä lievittämään kipuja.

Fysioterapiassa on monia erikoistumisaloja, kuten ortopedismanuaalinen terapia, urheilufysioterapia, työfysioterapia, lantionpohjan fysioterapia, aikuisneurologinen fysioterapia, hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia ja psykofyysinen fysioterapia.

Kenelle fysioterapia sopii?

Fysioterapia sopii hyvin monien erilaisten vaivojen hoitoon. Terapeuttia valitessa kannattaa ottaa huo­mioon hänen erikoisalansa.

Mihin fysioterapia perustuu?

Fysioterapia perustuu terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen ja ylläpitämiseen. Olennaista on, että asiakas itse osallistuu hoitoon tekemällä esimerkiksi kotiharjoitteita.

Kuka fysioterapiaa voi antaa?

Fysioterapiahoitoja voivat antaa laillistetut fysioterapeutit. Fysioterapeutin koulutus kestää 3,5 vuotta, ja se suoritetaan ammattikorkeakoulussa. Valmistumisen jälkeen fysioterapeutti voi lähteä erikoistumaan johonkin erikoisalaan.

Manuaalinen terapia.
OMT-fysio­terapeutti selvittää päänsärkypotilaiden kohdalla ensin, onko vaiva kaularankaperäinen vai lihasperäinen.

OMT-fysioterapia

Niclas Granfelt, OMT-fysioterapeutti

Millainen hoitomuoto OMT-fysioterapia on?

OMT tulee sanoista ortopedinen manuaalinen terapia, ja se on yksi fysioterapian erikoisaloista. OMT-fysioterapeuteilla on joko fysioterapeutin tai lääkärin pohjakoulutus.

OMT-fysioterapia on ratkaisukeskeinen hoitomuoto. Siinä pyritään mahdollisimman tarkasti selvittämään oireen syy ja mistä vaivassa on kyse. Sen jälkeen asiakkaan vaivaa pyritään helpottamaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

OMT-fysioterapiaan tulee usein ihmisiä, joilla on kehon eri osa-alueiden yhteistoimintaan liittyviä ongelmia. Manuaalisen terapian hyöty on usein melko lyhyt mutta potilaan toimintakyvyn kannalta tärkeä.

Manipulaatiohoidoilla pyritään luomaan olosuhteet, joilla toimintakyky paranee hetkellisesti. Esimerkiksi nivelten liikkuvuus tai lihasten aktivoituminen voivat parantua. Sen tarkoituksena on mahdollistaa omatoiminen harjoittelu.

Kenelle OMT-fysioterapia sopii?

OMT-fysioterapia on hyvä vaihtoehto silloin, kun vaivan syytä ei ole vielä pystytty selvittämään.

Esimerkiksi päänsärkypotilaiden kohdalla OMT-fysio­terapeutti selvittää ensin, onko vaiva kaularankaperäinen vai lihasperäinen ja lähtee hoitamaan sitä vasta, kun kivun aiheuttaja on tarkkaan tunnistettu.

Mihin OMT-fysioterapia perustuu?

OMT-fysioterapia perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. Sen avulla pyritään löytämään vaivojen juurisyy ja sitä kautta hoitamaan ihmistä parhaalla mahdollisella tavalla.

Kuka OMT-fysioterapiaa voi antaa?

OMT-fysioterapiahoitoja voivat antaa laillistetut OMT-fysioterapeutit. Fysioterapeutin tai lääkärin tutkinnon lisäksi heiltä vaaditaan 2,5 vuoden erikoistumisopinnot.

Osteopatia

Niclas Granfelt, osteopaatti

Millainen hoitomuoto osteopatia on?

Osteopatia on yleensä lempeä ja kevyt hoitomuoto, jossa terapeutti hoitaa asiakasta käsin. Kehoa suostutellaan muutokseen välillä pienin ja välillä suurin liikkein.

Koko hoito tapahtuu asiakkaan kehon ehdoilla.Terapeutin kosketuksen rytmillä, suunnalla ja voimalla on suuri merkitys.

Osteopatiassa nähdään, että kaikki kehon eri järjestelmät ovat jatkuvasti vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Jos esimerkiksi hermosto ei toimi kunnolla, myöskään lihakset eivät voi toimia kunnolla.

Kehon rakenteen ja toiminnan nähdään olevan myös vahvasti yhteydessä toisiinsa.

Kenelle osteopatia sopii?

Hoitomuoto sopii kaikenikäisille ihmisille, jotka etsivät lempeää, kevyttä ja kokonaisvaltaista hoitoa, joka on samalla tehokasta.

Mihin osteopatia perustuu?

Osteopatian kehitti 1800-luvun loppupuolella yhdysvaltalainen lääkäri Andrew Taylor Still. Lääkärin työssään hän huomasi, ettei pystynyt auttamaan kaikkia potilaitaan. Hän lähti tutkimaan kehon, mielen ja tunteiden kokonaisuutta ja kehitti hoitomuodon, jolla keho pyritään ohjaamaan takaisin optimaaliseen asentoon ja toimintaan.

Osteopatiassa ihminen pyritään näkemään mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.

Kuka osteopatiaa voi antaa?

Osteopatiahoitoja voivat antaa koulutetut osteopaatit. Suomessa on kolme eri osteopatiakoulua. Kaikissa koulutus kestää neljä vuotta.

Manuaalinen terapia, selkäkipu.
Suuri osa kiropraktikon asiakkaista kärsii erilaisista kivuista, kuten alaselkä- ja iskiassärystä, niska-hartiavaivoista ja päänsärystä.

Kiropraktiikka

Roope Rinta-Seppälä, kiropraktikko

Millainen hoitomuoto kiropraktiikka on?

Kiropraktikon ammatti mielletään perinteisesti nikamien ”niksautteluksi”. Nivelten manipulaa­tioon kiropraktikoilla on pisin ja maailmanlaajuisesti yhtenäisin koulutus.

Kiropraktikon hoidon avulla selkärangan tai raajojen niveliä pyritään saamaan pois rajoittuneesta liikeradan toiminnallisesta virheasennosta.

Hoidon jälkeen kipu lievittyy, mutta paraneminen kudoksissa vasta alkaa. Siksi hoito voi vaatia kuurimaisen aloituksen.

Kiropraktikko yrittää aina selvittää ongelmien ytimen. Sen jälkeen hänellä on käytössään paljon erilaisia tekniikoita, joiden avulla hän pyrkii optimoimaan hermoston, lihasten ja nivelten yhteistyötä.

Kenelle kiropraktiikka sopii?

Kiropraktiikka sopii kaikille vauvoista ikäihmisiin. Suuri osa asiakkaista kärsii esimerkiksi erilaisista kivuista, kuten alaselkä- ja iskiassärystä, niska-hartiavaivoista ja päänsärystä.

Lisäksi hoidossa käy urheilijoita, jotka haluavat hienosäätää omaa suoritustaan.

Mihin kiropraktiikka perustuu?

Yhdysvaltalainen Daniel David Palmer kiinnostui selkärangan ja hermoston toiminnasta 1800-luvun lopussa. Myöhemmin hän kehitti kiropraktiikan ja avasi alan koulun Iowaan.

Käytännössä kiropraktinen hoito antaa uutta mietittävää hermostolle, jotta kipu tai toiminnallinen häiriö unohtuisi. Näin kehon oma paranemisprosessi lähtee liikkeelle ja kuntoutus puree paremmin.

Kehon hahmotuksen parantaminen on myös tärkeä osa hoitoa.

Kuka kiropraktiikkaa voi antaa?

Kiropraktisia hoitoja voivat antaa koulutetut kiro­praktikot. Täysipäiväinen yliopistokoulutus kestää viisi vuotta. S

uomessa kiropraktikoksi ei voi opiskella, vaan suuri osa Suomessa toimivista kiropraktikoista on opiskellut Iso-Britanniassa, Espanjassa tai Yhdysvalloissa.

Naprapatia

Marko Ropanen, naprapaatti

Millainen hoitomuoto naprapatia on?

Naprapaatin työkalupakissa on monia eri hoitomenetelmiä, kuten nivelten manipulaatio ja mobilisaatio sekä sidekudosten, hermoston ja pehmyt­kudosten käsittely. Hoitomuodon valinta riippuu aina asiakkaan vaivasta ja mieltymyksistä.

Naprapaatti voi myös ohjeistaa, miten asiakas selviytyy arkeen ja omaan ammattiin liittyvistä tehtävistä parhaiten. Naprapaatti voi myös antaa ohjeita ja harjoitteita hoidon tueksi.

Kenelle naprapatia sopii?

Suuri osa asiakkaista kärsii kivusta jossakin päin kehoa. Nivel-, lihas-, hermo- ja jännekipujen lievittäminen on naprapaatin osaamisaluetta.

Naprapatia sopii hyvin ihmisille, jotka haluavat itse ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja vaikuttaa siihen, mitä omalla keholla voi tehdä.

Se on erittäin hyvä hoitomuoto myös urheilijoille, jotka haluavat suoriutua omassa lajissaan entistä paremmin.

Mihin naprapatia perustuu?

Naprapatian on kehittänyt yhdysvaltalainen Oakley Smith 1900-luvun alussa. Hän kärsi itse tuki- ja liikuntaelimistön kivuista ja lähti etsimään niihin helpotusta.

Ensin Smith opiskeli kiropraktiikkaa ja lääke­tiedettä Yhdysvalloissa. Myöhemmin hän matkusti nykyisen Tšekin alueelle opiskelemaan paikallista manuaalista terapiaa. Hän yhdisti oppeja keskenään ja kehitti uuden hoitomuodon, naprapatian.

Niveltekniikoiden ohella Smith ajatteli, että myös pehmyt­kudosten eli esimerkiksi selkärangan ympärillä olevien kudosten käsittely oli tärkeää kipujen lievittämiseksi.

Kuka naprapatiaa voi antaa?

Naprapatiahoitoja voivat antaa koulutetut naprapaatit. Koulutus kestää neljä vuotta. Alaa voi opiskella Suomessa vain yhdessä oppilaitoksessa, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Kotkassa.

Artikkeli on julkaistu Kotilääkärin numerossa 7/2022.

X