Terveys

Vatsakipua, ripulia ja laihtumista – asiantuntija kertoo, miksi Crohnin taudin diagnosoiminen voi viivästyä ja milloin kannattaa hakeutua lääkäriin

Crohnin taudissa elimistön yhteistyö normaalien suolistobakteerien kanssa häiriintyy. Miten sairaus oireilee ja miten sitä voidaan hoitaa?

Teksti:
Maria Lieto
Kuvat:
Istock

Crohnin taudin oireita voivat olla esimerkiksi ripuli, vatsakivut, laihtuminen, anemia, veriset ulosteet ja lämpöily.

Crohnin taudissa elimistön yhteistyö normaalien suolistobakteerien kanssa häiriintyy. Miten sairaus oireilee ja miten sitä voidaan hoitaa?

Crohnin tauti on kivulias ja krooninen suolistosairaus, johon sairastuu vuosittain arviolta 500 suomalaista. Se on colitis ulcerosan jälkeen toiseksi yleisin tulehduksellinen suolistosairaus.

Terveystalon gastroenterologian erikoislääkäri ja erikoisalajohtaja Taina Sipponen kertoo, että tyypillisin ikä sairauden puhkeamiselle on 15–30 vuotta.

– Crohnin taudissa tulehdus voi oireilla missä vain ruoansulatuskanavan alueella, mutta on yleensä keskittynyt ohutsuolen loppuosaan ja paksusuoleen. Tulehdus voi ylettyä syvälle suolen seinämään, minkä vuoksi komplikaatiot, kuten suolen ahtaumat, ovat taudinkuvalle tyypillisiä, hän sanoo.

Tulehdukselliset suolistosairaudet ovat lisääntyneet viime vuosina

Suomessa on tällä hetkellä noin 50 000 tulehduksellisia suolistosairauksia eli Crohnin tautia, colitis ulcerosaa tai välimuotoista koliittia sairastavaa. Ei ihme, että niistä puhutaan jo uusina kansantauteina.

– Tulehdukselliset suolistosairaudet ovat autoimmuunitauteja, joiden tarkkaa syntymekanismia ei toistaiseksi tunneta. Perintötekijöiden tiedetään osaltaan vaikuttavan sairastumiseen. Jos omalla vanhemmalla on tulehduksellinen suolistosairaus, on niiden kehittymisen riski myös itsellä kasvanut. Elintavoista tupakoinnin tiedetään kasvattavan Crohnin taudin riskiä noin kaksinkertaiseksi, Sipponen sanoo.

Sipposen mukaan tulehduksellisten suolistosairauksien lisääntymisen ajatellaan liittyvän ennen kaikkea ympäristö- ja ravitsemusmuutoksiin, jotka vaikuttavat suoliston mikrobikantaan.

– Nykyään lapsuusiässä ei altistuta tarpeeksi monipuoliselle mikrobikannalle, eikä suoliston immunologinen sietokyky siksi kehity yhtä hyväksi kuin vielä esimerkiksi sata vuotta sitten. Tiedetään, ettei Crohnin tautia sairastavien suoliston bakteerikirjo ole yhtä monipuolinen kuin terveillä. Myös esimerkiksi lapsena syödyt antibioottikuurit kasvattavat tutkimusten mukaan riskiä tulehduksellisten suolistosairauksien kehittymiselle.

Crohnin tauti: vatsakivut, ripuli ja laihtuminen ovat yleisiä oireita

Crohnin taudin oireet alkavat yleensä pikkuhiljaa. Oireita voivat olla esimerkiksi ripuli, vatsakivut, laihtuminen, anemia, veriset ulosteet ja lämpöily. Etenkin nuorilla yksi oire voi olla suun limakalvoille ilmestyvät aftat eli pienet, kivuliaat haavaumat.

Sipposen mukaan taudille on tyypillistä rauhallisten jaksojen ja aktiivivaiheen vaihtelu.

– Taudin oirekuva riippuu osittain tulehduksen sijainnista. Jos tulehdus on paksusuolessa, on ripuli tyypillinen oire. Ohutsuolen tulehdukselle on puolestaan tyypillistä usein oikealle puolelle painottuvat vatsakivut. Oireiden epämääräisyys voi viivästyttää tutkimuksiin ja hoitoon hakeutumista, hän kertoo.

Vaikka Crohnin tauti voi sopivan lääkityksen avulla pysyä oireettomana jopa vuosia, ei siitä ole mahdollista parantua kokonaan. Lääkehoitona voidaan kuitenkin käyttää esimerkiksi kortisonia, solunsalpaajia ja biologisia lääkkeitä.

– Suoli on tärkeää saada rauhoittumaan lääkityksen avulla paitsi oireiden helpottamiseksi myös siksi, että paksusuolessa esiintyvä Crohnin taudin jatkuva tulehdus lisää paksusuolen syövän riskiä. Niille Crohnin tautia sairastaville, joilla tulehdus on paksusuolessa, suositellaankin säännöllistä paksusuolen tähystystä sekä mahdollisten solumuutosten toteamista ja hoitamista.

Runsasta sokerin käyttöä on viisasta välttää

Sipposen mukaan arviolta noin puolet Crohnin tautia sairastavista joutuu jossain vaiheessa sairautta leikkaushoitoon. Leikkaushoitoa voidaan tarvita esimerkiksi silloin, jos suoli ahtautuu tai siihen syntyy fisteleitä. Vaikka myöskään leikkaus ei varsinaisesti paranna Crohnin tautia, voi se osalla potilaista helpottaa oireita.

– Esimerkiksi suolen ahtaumat ovat Crohnin taudin yleinen komplikaatio. Suolen ahtauma pyritään avaamaan ensisijaisesti tähystyksellä, mutta toisinaan myös laajennusleikkauksella tai poistamalla tulehtunut suolenosa. Tavoitteena on aina mahdollisimman säästävä kirurginen hoito.

Onko elintavoilla mahdollista vaikuttaa taudin kulkuun?

– Tupakointi kannattaa ehdottomasti lopettaa, sillä se paitsi lisää komplikaatioiden riskiä, myös heikentää monien taudin hoidossa käytettyjen lääkkeiden tehoa. Minkään tietyn ruokavalion ei tiedetä parantavan tulehduksellisia suolistosairauksia, mutta yleisesti niitä sairastaville suositellaan monipuolista, hedelmiä, marjoja ja kokojyvävalmisteita sisältävää runsaskuituista ruokavaliota, jossa runsasta punaisen lihan syöntiä vältetään.

Sipposen mukaan myös kovin sokeristen valmisteiden, kuten makeisten, runsas käyttö voi vaikuttaa epäedullisesti suoliston bakteerikantaan.

– Jos potilaalla on Crohnin taudin aiheuttamia suolen ahtaumia, voi myös kuidun käytön vähentäminen olla aiheellista. Lisäksi D-vitamiinin riittävästä saannista on hyvä huolehtia, hän sanoo.

Yllättävät muutokset omassa olossa ovat syy hakeutua lääkärin vastaanotolle

Milloin vatsavaivojen takia kannattaa mennä lääkäriin?

– Pitkittyneen ripulin, veriulosteiden, laihtumisen ja vatsakivun syy on aiheellista selvittää. Satunnaista vatsan turvottelua ja suolen toiminnan ailahtelua voi jäädä seurailemaan, Sipponen sanoo.

Crohnin tautia epäiltäessä apuna käytetään yleensä erilaisia laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia.

– Lääkäri tutkii yleensä ensin verenkuvan ja ulostenäytteen. Mikäli oireiden ja laboratoriotutkimusten perusteella on syytä epäillä suolistosairautta, lisätutkimukset tehdään paksusuolen tähystyksen ja joissain tilanteissa esimerkiksi magneettikuvauksen tai muiden kuvantamismenetelmien avulla.

X