Ihmissuhteet

Onko rakkauden kieliä viisi? Tutkijoilla on hittiteorialle vielä parempi vaihtoehto

Viisi rakkauden kieltä -teoria on erityisen suosittu. Tutkijat ovat ottaneet teorian tarkastelun kohteeksi. Luokittelu ole niin yksinkertaista kuin teoria antaa ymmärtää.

Teksti:
Milla Puustinen
Kuvat:
iStock

Eri ihmiset ilmaiset rakkauttaan erilaisilla tavoilla.

Viisi rakkauden kieltä -teoria on erityisen suosittu. Tutkijat ovat ottaneet teorian tarkastelun kohteeksi. Luokittelu ole niin yksinkertaista kuin teoria antaa ymmärtää.

Yhdysvaltalainen parisuhdeterapeutti Gary Chapman esitteli yli 30 vuotta sitten maailmalle teorian, jonka mukaan ilmaisemme ja otamme vastaan rakkauden viidellä eri tavalla. Hän nimesi nämä viisi eri rakkauden kieltä, joita ovat sanat, teot, lahjat, laatuaika ja kosketus.

Chapmanin aiheesta julkaisema Rakkauden kieli -kirja nousi kestosuosioon, ja sen myötä ihmiset ovat alkaneet pohtia omia rakkauden kieliään ja jopa kyseenalaistamaan yhteensopivuutensa kumppanin kanssa.

Rakkauden kieli -teorian mukaan jokaisella ihmisellä on yksi ensisijainen rakkauden kieli, jonka avulla he ilmaisevat rakkautta muille. Siinä missä yksi ilmaisee rakkauttaan kauniilla sanoilla, toinen hemmottelee lahjoilla ja kolmas koskettaa hellästi ohi kävellessään.

Teorian mukaan avain onnelliseen parisuhteeseen piilee siinä, että ymmärtää kumppaninsa ensisijaisen rakkauden kielen. Chapman myös väittää teoriassaan, että pariskunta sopii paremmin yhteen, jos heidän rakkauden kielensä on sama.

Mutta mitä tutkimustieto sanoo? Se kyseenalaistaa ajatuksen siitä, että yksilöllä olisi yksi rakkauden kieli yli muiden.

Lue Kotiliesi.fi: Tiesitkö, että on olemassa 5 erilaista rakkauden kieltä? Näppärä testi kertoo, mitä niistä sinä puhut

Kolme pääväittämää tarkastelussa

Toronton yliopiston psykologian tutkijat halusivat selvittää, onko Chapmanin teoria tieteellisesti perusteltavissa. Niinpä tutkijat arvioivat aiempia rakkauden kieliä ja parisuhteita käsitteleviä tutkimuksia ja kyseenalaistivat kolme keskeistä oletusta, joita Chapman esittää.

Tammikuussa Current Directions in Psychological Science -lehdessä julkaistussa artikkelissa tutkijat kokoavat yhteen rakkauden kielen teorian heikkoudet ja tarjoavat sille tieteen tukeman vaihtoehdon.

Väite 1: Jokaisella ihmisellä on yksi ensisijainen rakkauden kieli.

Aiemmat tutkimukset osoittavat, että ihmisillä ei välttämättä ole yhtä ensisijaista rakkauden kieltä. Kyselytutkimuksissa pariskuntia pyydettiin arvioimaan rakkauden viittä kieltä viisiportaisen asteikon avulla. Tutkimuksessa kaikki viisi rakkauden kieltä saivat korkean arvosanan. Tämä viittaa siihen, että yksittäinen ihminen yleensä arvostaa kaikkia rakkauden kieliä yhtä paljon.

Ihmisellä on siis taipumus samaistua useampiin rakkauden kieliin, ja kaikkia rakkauden kieliä pidetään merkityksellisinä tapoina ilmaista rakkautta. Esimerkiksi laadukkaan ajan viettäminen voi olla tapa ilmaista rakkautta jokapäiväisessä elämässä, mutta lahjan saaminen voi olla parempi tapa erityistilaisuuksissa, kuten ystävänpäivänä tai vuosipäivänä.

Väite 2: Rakkauden kieliä on viisi.

On olemassa tutkimuksia, jotka viittaavat siihen, että nämä Chapmanin nimeävät viisi rakkauden ilmaisutapaa ovat olemassa. Aiempiin tutkimuksiin perehtyneet tutkijat löysivät kuitenkin rakkauden ilmaisutapoja, joista suurin osa poikkesi alkuperäisestä viidestä rakkauden kielestä.

Nämä tulokset viittaavat siihen, että on olemassa muitakin merkityksellisiä tapoja ilmaista rakkautta kuin Chapmanin luettelemat viisi rakkauden kieltä. Yksi tutkijoiden esiin nostamista muista tavoista on kumppanin henkilökohtaisen kehityksen tukeminen.

Pitäisikö rakkauskieliteoria hylätä kokonaan? Ei välttämättä.

Väite 3: Pariskunnat ovat tyytyväisempiä, kun kumppanit puhuvat toistensa kieliä.

Tutkijat ovat testanneet tätä väittämää tutkimalla, ovatko kumppanit, joilla on sama ”ensisijainen rakkauden kieli”, tyytyväisempiä suhteisiinsa kuin he, joilla ei ole samaa ensisijaista rakkauden kieltä. Tutkimuksessa tätä arvioitiin kartoittamalla lähes tuhannelta parisuhteessa olevalta henkilöltä, kokivatko he itsensä onnellisemmiksi, kun heidän kumppaninsa ilmaisi rakkauttaan käyttämällä heidän haluamaansa rakkauden kieltä.

Tämä ajatus sai jonkin verran kannatusta. Tutkimustulokset kuitenkin osoittivat, että samanlaista tyytyväisyyttä voisi myös syntyä, jos kumppani käyttäisi mitä tahansa rakkauden kieltä. Kaikkien rakkauden kielten ilmaisut ovat positiivisesti yhteydessä parisuhteen tyytyväisyyteen riippumatta henkilön mieltymyksestä.

Parisuhteessa on tärkeää ilmaista kumppanille, millaisia toiveita ja tarpeita itsellä on.

Vaihtoehto rakkauskielille

Pitäisikö rakkauskieliteoria hylätä kokonaan? Ei välttämättä, mutta tutkijoiden mielestä siihen kannattaa suhtautua varauksella. Tutkijat tarjoavat Chapmanin teorialle vaihtoehtoisen metaforan, joka kuvastaa heidän mielestään paremmin suurta osaa parisuhteista: onnistuneen, rakastavan suhteen ylläpitäminen voitaisiin nähdä samanlaisena kuin terveellinen, tasapainoinen ruokavalio.

Chapmanin rakkaus perustuu siihen, että kumppani puhuu yksilön tärkeintä rakkauden kieltä. Tutkijoiden uusi vaihtoehto perustuu siihen, että ihmiset tarvitsevat useita tärkeitä ”ravintoaineita” ylläpitääkseen tyydyttäviä suhteita.

Vaikka voisimme pysyä hengissä jos kuluttaisimme vain joitakin ainesosia, tarvitsemme lopulta kaikkia keskeisiä ravintoaineita ollaksemme parhaassa terveydentilassa.

Vastaavasti ihmiset saattavat pystyä menestyksekkäästi ylläpitämään suhteitaan, vaikka niistä puuttuisi jokin tietty ainesosa. Hyvässä parisuhteessa kuitenkin tutkijoiden mielestä yhdistyvät monet asiat: kumppanit viettävät aikaa yhdessä, ilmaisevat arvostusta, osoittavat kiintymystä, auttavat ja tukevat toisiaan ja saavat toisensa tuntemaan erityisiksi.

Tämä ei tietenkään tarkoita, että kaikki rakkauden ilmaisut olisivat yhtä tärkeitä kaikille ja kaikissa tilanteissa. Tutkijat tekevät vielä maratonvertauksen: jossain kohtaa maratonia saattaa todella tarvita ylimääräisiä hiilihydraatteja, ja vastaavasti jossain kohtaa parisuhdetta hyötyy enemmän tietyistä rakkauden ilmaisuista – vaikkapa fyysisestä kiintymyksestä stressin aikana.

Eli sen sijaan, että olisi vain yksi keskeinen asia, joka ihmisen on tehtävä saadakseen kumppaninsa tuntemaan itsensä rakastetuksi, tulisikin varmistaa, että suhde on ravitsemuksellisesti tasapainoinen. Jos taas kokee että jotain puuttuu, olisi hyvä keskustella tästä tyydyttämättömästä tarpeesta kumppanin kanssa.

Annan rakkauskieli-jutussa vuodelta 2020 parisuhdekurssien konkarit korostivat juuri tätä. Vertaisohjaajat Minna ja Risto Jyrkkä muistuttivat avoimesta puheesta koskien omia ja kumppanin tarpeita.

– Jos parisuhteessa voi keskustella avoimesti, voi itselle tärkeän rakkauden kielen kertoa kumppanille. Kyseessä ei ole vaatimuslista vaan hyvän kierre, jossa kuunnellaan ja halutaan toiselle hyvää, Jyrkät totesivat Annan haastattelussa.

Avoin omiin toiveisiin ja tarpeisiin liittyvä keskustelu kumppanin kanssa voi auttaa tunnistamaan kummankin luontaiset tarpeet ja toiveet parisuhteessa. Se usein myös parantaa parisuhdetta.

X