Hyvinvointi

Hei, hauska tutustua! - Enneagrammi auttaa kasvamaan

Teksti:
Anna.fi

Mitä paremmin tunnet itsesi, sitä helpompi sinun on tulla toimeen sekä itsesi että muiden kanssa. Näin opettaa enneagrammi – vanhaan viisauteen perustuva teoria yhdeksästä persoonallisuustyypistä ja siitä, miten voimme kääntää heikkoutemme vahvuuksiksi.

Enneagrammi auttaa kasvamaan

– Kun olin menossa kuvaamaan ykkösmiestä ja kysyin, miltä hänestä tuntuu, hän sanoi miettivänsä, osaako varmasti olla kuvissa. Ehdotin, että hän ajattelisi epäonnistumisen olevan mahdotonta.
– Ajatus tuntuu absurdilta, mies vastasi.

Näin kertoo enneagrammiohjaaja Tuula Jaatinen, joka on ottanut tuhansia valokuvia havainnollistaakseen enneagrammia, vanhaan viisauteen perustuvaa teoriaa yhdeksästä persoonallisuustyypistä. Osa kuvista oli syksyllä 2008 näytteillä Karhusaaren taidekeskuksessa Espoossa.

Jatkossa Jaatinen käyttää kuviaan osana kehittämäänsä valokuvavalmennuskonseptia, jonka avulla työyhteisön jäsenet voivat löytää uusia sisäisiä vahvuuksia itsestään ja työkavereistaan. Koko enneagrammiteorian kantava ajatus on, että kun tunnemme itsemme ja olemme tutustuneet myös toisten tapaan nähdä maailma, meidän on helpompi elää sekä omaa elämäämme että yhteiselämää muiden kanssa.

Mutta nyt takaisin ykkösmieheen ja hänen kanssaeläjiinsä.

Enneagrammi esittelee yhdeksän persoonallisuustyyppiä, joita on aikojen saatossa kuvattu sekä numeroilla että sanoilla. Yksinkertaistaen tyypit voidaan kuvata esimerkiksi amerikkalaisen Jerome Wagnerin tapaan: 1) hyvä, 2) rakastava, 3) tehokas, 4) yksilöllinen, 5) viisas, 6) luotettava, 7) iloinen, 8) vahva ja 9) rauhallinen, mutta esimerkiksi ykkösestä käytetään usein myös sanoja perfektionisti, uudistaja, omantunnontarkka, laaduntakaaja ja tuomari.

Ei siis ihme, että ykkösmies epäili kuvissa onnistumista.

Kenenkään persoonallisuustyyppiä ei silti voi tunnistaa pelkän ulkoisen käytöksen perusteella, vaan tärkeintä on ihmisen sisäinen elämä. Keskeistä oman tyypin tunnistamisessa on kysyä: miksi teen sitä mitä teen? Mihin kiinnitän huomiota? Mihin käytän eniten voimiani?

Ykkösen puolesta voisi vastata: minusta ihmisen pitää kantaa vastuunsa. Haluan elää oikein ja kehittää itseäni ja ympäristöäni. Huomaan helposti virheet ja epäkohdat, ja minusta on tärkeää työskennellä niiden korjaamiseksi.

Mutta sehän on hienoa – ykköset parantavat maailmaa! Niin tehdessään he kuitenkin saattavat uuvuttaa itsensä ja vihastua muihin, joiden eivät koe olevan yhtä vakavissaan yhtä ylevällä asialla.

Kaikki yhtä hyviä

Enneagrammin symboli on ympyrä, jonka kaarella olevat pisteet edustavat yhdeksää persoonallisuustyyppiä. Ympyrän sisällä on yhdeksänsakarainen kuvio, jonka keskellä on tasasivuinen kolmio. Kolmion kärjet ovat kolme, kuusi ja yhdeksän. Näitä kutsutaan enneagrammin perustyypeiksi, joiden muunnelmina muita kuutta tyyppiä pidetään.

Kolmonen – menestyjä ja suorittaja – on niin sanotun tunnekolmikon keskipiste, kuutonen – kyselijä ja epäilijä – ajattelukolmikon keskipiste ja yhdeksikkö – sovittelija ja mukautuja – vaistokolmikon keskipiste.

Kolmikot katselevat maailmaa ensisijaisesti joko tunteiden (2,3,4), ajattelun (5,6,7) tai vaistojen (8,9,1) läpi. Vaistoihmisillä elämän keskeisiin teemoihin kuuluu viha, ajatteluryhmässä hallitsee pelko. Tunneihmisten kolmikossa keskeisiä ovat vaikutelmat.

Kunkin persoonallisuustyypin vieressä on kaksi muuta tyyppiä. Jos viereisen tyypin piirteet vaikuttavat persoonallisuudessa voimakkaasti, sitä kutsutaan persoonallisuustyypin siiveksi. Esimerkiksi ykköstyypillä saattaa olla kakkossiipi tai yhdeksikkösiipi.

Vaikka persoonallisuustyypeistä käytetään enneagrammissa numeroita, teoria ei aseta tyyppejä paremmuusjärjestykseen. Lähtökohta on, että jokainen ihminen on yhtä hyvää tyyppiä.

Mistä tulossa, mihin menossa?

Ennagrammiteorian mukaan kullakin persoonallisuustyypillä on oma, ominainen selviytymisstrategiansa ja tapansa huomioida ympäristöään. Näiden valikoivien silmälasien sovittelu alkaa jo lapsuudessa.

Ykkösen, perfektionistin, tarina saattaa kuulua esimerkiksi näin:
Opin, että hyväksyntää saa virheettömistä suorituksista ja hyvästä käytöksestä. Jos virheitä tulee, malttiaan ei silti saa menettää. Hyvään laatuun pyrkiminen ja mielenmaltti ovat kieltämättä varsinkin työelämän menestystekijöitä, mutta jos ykköslasit kasvavat turhan tiukasti nenään kiinni, homma menee helposti yliyrittämiseksi. Kun maailma ei ykkösten ponnistuksista huolimatta tule virheettömäksi eikä valmiiksi, he saattavat turhautua, vihastua ja joutua työskentelemään entistä kovemmin säilyttääkseen mielenmalttinsa.

Ennagrammiteorian mukaan jokaisella persoonallisuustyypillä on heikko kohtansa – ykkösillä se on viha. Heikkouksien peittely ja tulokseton paini niiden kanssa ei kuitenkaan edistä kenenkään kasvua. Hyödyllisempää on tunnistaa ja hyväksyä heikkoutensa niin, että sen kääntäminen vahvuudeksi on mahdollista. Ykkösten tapauksessa aggressiosta voi tulla myönteistä muutosvoimaa.
Kohti parempaa elämänlaatua enneagrammi ohjaa myös osoittamalla kullekin persoonallisuustyypille niin sanotun kasvusuunnan, jota kuvataan toisesta persoonallisuustyypistä tulevalla nuolella. Kasvusuunta on persoonallisuustyyppi, jonka hyvistä ominaisuuksista on hyödyllistä etsiä uusia selviytymis- ja toimintatapoja.

Ykkösten kasvusuunta on seiska: seikkailija ja optimisti, jonka parhaita puolia ovat rentous, spontaanius ja vapaamielisyys. Ykkösen vahvuudet – käytännöllisyys ja järkevyys – taas ovat kasvusuunta romanttisille ja dramaattisille nelosille.

Lähteitä ja lisää tietoa:

Leila ja Olli Valtonen: Yhdeksänkulmainen peili. Paranna itsetuntemustasi enneagrammin avulla. Kirjapaja, 1996; Hyvä ja paha sisu. Etsi kasvusuuntasi enneagrammin avulla. Päivä Osakeyhtiö, 2006.
Eero Voutilainen: Persoonallista kasvua. Ennagrammi oman kasvun oppaana. 2005.
Ari Lindeman, Kirsi Valto, Eero Voutilainen: Yhdeksän persoonaa työyhteisössä. WSOY, 1998.
Renee Baron, Elizabeth Wagele: Yhdeksän hyvää tyyppiä. Enneagrammi itsetuntemuksen ja kanssakäymisen oppaana. Atena, 1996.
Don Richard Riso, Russ Hudson: The Wisdom of the Enneagram. The Complete Guide to Psychological and Spiritual Growth for the Nine Personality Types. Bantam Books, 1999.
Valokuvavalmennus: LCC Spotlight Oy, tuula.jaatinen@lcc-spotlight.com
Suomen Enneagrammi ry

Asiantuntijana enneagrammiohjaaja, elämäntaidon valmentaja Tuula Jaatinen

Teksti: Nina Erho

X