Itsetuntemus

Millainen on emotionaalisesti kypsä ihminen? Psykologi neuvoo, miten opit ilmaisemaan tunteitasi paremmin: ”Kun ajatukset muuttuvat toiminnaksi, tulee se kohta, johon voi itse vaikuttaa”

Tunteet, ajatukset ja toiminta ovat kaikki kytköksissä toisiinsa. Emotionaalisesti kypsä ihminen ymmärtää, miten tunteet vaikuttavat sekä itseen että muihin. Jos löytää itsensä usein hankalista tilanteista omien tunteidensa takia, kannattaa asiaa lähteä työstämään.

Teksti:
Janna Nousiainen
Kuvat:
Istock

Jos omia tunteitaan ei tiedosta eikä käsittele, voi se johtaa ongelmiin ihmissuhteissa.

Tunteet, ajatukset ja toiminta ovat kaikki kytköksissä toisiinsa. Emotionaalisesti kypsä ihminen ymmärtää, miten tunteet vaikuttavat sekä itseen että muihin. Jos löytää itsensä usein hankalista tilanteista omien tunteidensa takia, kannattaa asiaa lähteä työstämään.

Tunteet ja tunne-elämään liittyvät asiat ovat monitasoisia, ja omia tunteitaan voi olla välillä vaikea lukea. Emotionaalisesti kypsä ihminen on kuitenkin tietoinen omista tunteistaan ja niiden vaikutuksesta omaan toimintaansa.

– Tunteitaan ei voi valita, mutta ne voi huomioida ja voi myös ottaa vastuun omasta ilmaisustaan ja toiminnastaan – eli ymmärtää tunteiden vaikutus itseensä ja toisiin, Mehiläisen työterveyspsykologi Sannamari Ahola sanoo.

Tunteet, ajatukset ja toiminta ovat kytköksissä toisiinsa

Oma itsetuntemus kehittyy elämän varrella. Sen kehittyminen alkaa jo lapsena ja siihen vaikuttaa muun muassa lähiympäristöstä saatu palaute. Tunteitaan voi myös opetella tunnistamaan seuraamalla, miten itse tietyissä tilanteissa toimii ja mitä siitä seuraa.

Lue myös: Äiti leipoi pullaa muttei sanonut rakastavansa – välttelevä kiintymyssuhde traumatisoi ja vaikuttaa meihin vielä aikuisenakin

Tunteet, ajatukset ja toiminta ovat kaikki kytköksissä toisiinsa. Jos joutuu usein hankaliin tilanteisiin tunteidensa takia, kannattaa pohtia, mistä omat tunteet ja niiden aiheuttamat toimintatavat kumpuavat. Kun omista tunteistaan johtuvat toimintatavat oppii tunnistamaan, voi kokeilla toimia tilanteessa myös eri tavalla ja tunnustella, mitä siitä seuraa ja miten se vaikuttaa omiin ajatuksiin ja tunteisiin.

Välillä omia tunteitaan voi olla myös vaikea ilmaista. Kaikkia ei ole opetettu lapsuudessa sanoittamaan omia tunteitaan ja ihminen on voinut piilotella niitä muilta koko elämänsä ajan. Jos taas ihmissuhteissa on aiemmin käynyt jotain ikävää, ihminen saattaa varoa tunteidensa ilmaisua, koska itsensä asettaminen haavoittuvaiseen asemaan pelottaa.

– Täytyy tietysti olla myös uskollinen itselleen – me olemme kaikki erilaisia, eivätkä kaikki ole luonnostaan ulospäinsuuntautuvia tunneilmaisussaan.

Lue myös: Psykologi: ”Haavoittuvainen ihminen paljastaa itsestään asioita, joita ei näe ulospäin” – harjoittele haavoittuvuutta ja nosta ihmissuhde uudelle tasolle

Tunteiden tunnistaminen ja työstäminen on tärkeää

Tunteet ovat tärkeitä ja niitä pitää kuunnella, mutta on myös tärkeää oppia tekemään tietoisia valintoja sen sijaan, että toimisi pelkästään tunteidensa ohjaamana. Tunteet itsessään eivät ole vääriä, eikä itseään kannata soimata, jos tuntee jollain tietyllä tavalla.

– On tärkeää suhtautua myös hyväksyvästi omiin tunteisiinsa. Ei asian tunteminen itsessään ole vahingollista. Ei ajatuskaan vahingoita muita, vaikka se olisi kuinka kamala. Sitten, kun ajatukset muuttuvat toiminnaksi, tulee se kohta, johon voi itse vaikuttaa, Ahola sanoo.

Aholan mukaan yleensä on olemassa jokin syy, miksi ihminen tuntee tietyllä tavalla. Syytä voi olla vaikea tunnistaa, mutta jo se, että on kiinnostunut omista tunteistaan, valmis pohtimaan niitä sekä tekemään havaintoja itsestään, voi auttaa.

– Tunteitaan voi oppia tunnistamaan, kun tietoisesti alkaa kehittää ja harjoittaa itsereflektoinnin kykyään.

Yksi tapa tutustua omiin tunteisiinsa voi olla oman kehon ja sen lähettämien viestien kuunteleminen: Miltä minusta tuntuu milloinkin? Miten voin? Miksi reagoin tällä tavalla?

– Mieli toimii niin, että teemme jatkuvasti havaintoja ympäristöstä ja niille havainnoille annamme jonkin tulkinnan ja merkityksen. Tähän liittyy jokin tunne, joka liittyy siihen, miten toimimme. Ei ole olemassa vääriä tai oikeita tunteita: tunne kokemuksena on aina totta, mutta tunne itsessään voi olla väärässäkin.

Käsittelemättömät tunteet voivat näkyä kehon oireiluna

Jos omia tunteitaan ei tiedosta eikä käsittele, voi se haitata muun muassa ihmissuhteiden hoitamista.

– Jos ei opi kohtaamaan ja käsittelemään ikäviä tunteita, se voi johtaa masennukseen. Omiin tunteisiinsa ei saa yhteyttä, jos tunteet ovat piilossa tai niitä ei uskalla tai pysty tuntemaan.

Joskus mieli saattaa piiloutua tunteettomuuden taakse. Aholan mukaan se on tarkoituksenmukainen suojautumiskeino, joka voi kuitenkin pahimmillaan johtaa siihen, ettei vaikeita tunteita saa käsiteltyä enää lainkaan.

Jos on paljon tiedostamattomia ja hankalia, käsittelemättä jääneitä asioita, ne saattavat alkaa oireilla myös fyysisesti, esimerkiksi vatsakipuna ja päänsärkynä. Se on kehon tapa viestittää, että kaikki ei ole hyvin.

Aholan mukaan onkin tärkeää muistaa, ettei tunteisiin kannata jäädä vellomaan.

– Jos koko ajan vain analysoi ja pohtii omia tunteitaan, sekään ei ole tarkoituksenmukaista.

Nainen istuu kuppi kädessä kirjoittamassa päiväkirjaa. Tunteet kuuluvat jokaisen ihmisen elämään, mutta niitä voi oppia myös käsittelemään.
Kirjoittaminen on yksi tapa tunnistaa ja käsitellä omia tunteitaan.

Näin opit ilmaisemaan tunteitasi

  • Kuuntele kehoasi ja tarkastele omaa toimintaasi: miksi toimin niin kuin toimin?
  • Omia ajatuksiaan voi yrittää sanoittaa kirjoittamalla tai puhumalla niistä ääneen jonkun kanssa.
  • Tunteitaan voi myös ilmaista ja tarkastella taiteellisin keinoin, esimerkiksi maalaamalla tai tanssimalla.
X