Ystävyyden loppuminen voi olla ihmisille aivan yhtä iso kriisi kuin parisuhteen päättyminenkin.
Ihmissuhteet

Ystävyyssuhteen loppuminen voi olla yhtä rankkaa kuin parisuhteen päättyminen – asiantuntija neuvoo, miten selviät siitä

Välillä tärkeätkin ystävyyssuhteet tulevat tiensä päähän. Ystävyyden loppuminen voi aiheuttaa paljon ikäviä tunteita, mutta asiasta puhutaan varsin vähän. – Sen vakavuutta ei voi vähätellä, sillä se on todella iso asia kenen tahansa elämässä, sanoo pariterapeutti.
Teksti: Janna Nousiainen Kuvat: iStock

Ystävyyssuhteita on erilaisia, toiset ovat työsuhteen ajan tai opiskeluajan kestäviä lyhyempiä ihmissuhteita, kun taas osa ystävyyssuhteista kantaa läpi elämän. Välillä ystävyys kuitenkin ajautuu karille, ja se voi aiheuttaa monia erilaisia, vaikeitakin tunteita.

– Kun tunneside ystävään katkeaa, kyllähän se vääjäämättä tuntuu ikävältä ja pahalta, Mehiläisen pariterapeutti Jouni Pölönen sanoo.

Joidenkin kanssa ajaudutaan erilleen, kun elämäntilanteet muuttuvat. Toisten kanssa mielenkiinnonkohteet eivät enää kohtaa tai syntyy jopa riitoja, joiden seurauksena ystävyys loppuu. Oli syy ystävyyden loppumiselle mikä tahansa, se voi olla ihmiselle todella kova isku.

Ei kannata uhriutua, kun ystävyys loppuu

Etenkin riitaisat erot ystävästä voivat aiheuttaa pitkään kestävää katkeruutta ja sitä voi olla myös hankala käsitellä. Aina ei vaadita edes riitaa, että ystävyys tulee tiensä päähän. Oli syy ystävyyden loppumiselle mikä tahansa, se saattaa aiheuttaa voimakastakin surua, pettymystä ja riittämättömyyden tunnetta.

– Sitä alkaa helposti joko syyttämään toista tai hakemaan vikaa itsestään, Pölönen toteaa.

Syyttely ja uhriutuminen eivät kannata, mutta tilannetta voi miettiä molempien osapuolien kannalta kriittisestikin: Onko yhteyttä pidetty riittävästi? Ovatko molemmat olleet aidosti kiinnostuneita toisen asioista? Onko ystävyys ollut yksipuoleista? Ovatko elämäntilanteet muuttuneet esimerkiksi lapsen saamisen myötä? Onko toinen tehnyt tai sanonut jotain loukkaavaa?

Ystävyyden loppuminen on verrattavissa parisuhteen päättymiseen

Kaikki tietävät, että parisuhteen päättyminen sattuu ja tuntuu pahalta, eikä sitä tarvitse peitellä. Siitä ei kuitenkaan puhuta niin paljon, millaisia tunteita ihminen voi käydä läpi, kun ystävyys loppuu.

– Sen vakavuutta ei voi vähätellä, sillä se on todella iso asia kenen tahansa elämässä.

Ystävyyden loppuessa ihmisen elämästä voi poistua merkittävä ihmissuhde, jonka vaikutukset voivat näkyä vielä pitkään. Tunnetasolla ystävyyssuhteen loppuminen on verrattavissa tietyiltä osin jopa parisuhteen päättymiseen. Ystävyyden loppumista ei kuitenkaan välttämättä osata käsitellä samalla tavalla.

– Jos tunteita ei käsittele, ne nousevat myöhemmin pintaan ja voivat aktivoitua yllättävissäkin tilanteissa.

Tällaisia tilanteita voivat olla aivan arkiset asiat, kuten television katsominen tai tietyn musiikin kuuntelu. Etenkin, jos niihin liittyy ystävään liittyviä muistoja.

– Silloin tunteet saattavat kuormittaa pitkäänkin ja ihminen ei saa niin sanotusti pysyvää rauhaa.

Nauravat ystävykset, joista toinen on reppuselässä. Joskus ystävyys loppuu ja se tuntuu usein pahalta.

Ystävyyden loppumiselle ei aina löydy selkeää syytä, vaan välillä ystävyys vain loppuu.

Pölönen kertookin, että ystävyyden loppumiseen liittyviä tunteita vähätellään ja sen takia niistä ei oikein edes puhuta.

– Voidaan nähdä, että tämä nyt on vain yksi ystävyyssuhde ja ajatellaan, että sillä ei ole niin laajaa vaikutusta kuin esimerkiksi parisuhteen päättymisellä.

Ystävyyssuhteen katkeaminen voi kuitenkin olla hyvin voimakas henkilökohtainen murhe. Ystävän kanssa on yleensä jaettu paljon erilaisia hetkiä ja ystävä on voinut olla mukana monessa elämän isossa käännekohdassa. Kun ystävyys päättyy, näin ei enää ole.

– Siinä ihminen poistuu toisen elämästä, ja sitä voi olla vaikea surra pois. Ihminen saattaa jäädä miettimään, miksi näin kävi, Pölönen kertoo.

Lue myös: Erovalmentaja Niina Kurkinen tietää, että ystävyyden loppuminen sattuu kuin ero puolisosta: ”Se nostaa pintaan pettymyksen ja surun, jopa vihaa”

Tunteiden tukahduttaminen ei kannata

Ihmiset saattavat vaikeissa tilanteissa yrittää tukahduttaa tunteensa ja työntää ne sivuun. Pölösen mukaan se ei kuitenkaan kannata, vaan kannustaa pikemminkin toimimaan päinvastoin.

– Pitäisi kohdata ne tunteet, eikä välttää niitä eri sijaistoiminnalla, kuten ylimääräisellä liikunnalla tai hukuttamalla tunteita alkoholiin. Tunteet olisi hyvä puhua auki.

Tunteiden käsittelemisen voi aloittaa sillä, että pyrkii tunnistamaan ja erottelemaan tunteet toisistaan.

– Tunteet ovat työkaluja, joiden avulla selviämme eri tilanteista.

Tärkeää olisi yrittää puhua asiat ystävän kanssa auki, jotta ystävän kanssa voisi erota ainakin neutraaleissa väleissä. Silloin ei syntyisi niin suurta katkeruutta ja molemmat tietäisivät, miksi näin kävi. Riitoja ei kannattaisi Pölösen mukaan jättää selvittämättä.

– Riita kannattaa aina pyrkiä sopimaan, ettei se tunne jäisi päälle, vaikka ystävyys katkeaisikin.

X