Työ ja raha

Tiesitkö, että ex-puolisollasi voi olla avio-oikeus saamaasi perintöön? Asiantuntijan mukaan yhä harvempi tietää, mitä avioero merkitsee taloudellisesti

Puolisoilla on lain nojalla avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Eron hetkellä se voi tuoda mukanaan yllättäviä seikkoja. Helpoiten niiltä vältyttäisiin, jos jokainen pari tekisi avioehtosopimuksen.

Teksti:
Roosa Roivainen
Kuvat:
Istock

Avioeron taloudellinen puoli tuottaa usein haasteita.

Puolisoilla on lain nojalla avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Eron hetkellä se voi tuoda mukanaan yllättäviä seikkoja. Helpoiten niiltä vältyttäisiin, jos jokainen pari tekisi avioehtosopimuksen.

Omasta aviopuolisosta eroaminen ei ole koskaan helppoa. Henkisen kuorman ja elämänmuutoksen lisäksi avioeroon liittyy paljon taloudellisia asioita, joista eroavan parin on päästävä sopuun.

Erolla onkin rahallisesti merkittävä vaikutus kummankin osapuolien arkeen. Siitä huolimatta avioeron taloudellinen merkitys voi tulla eroavalle parille yllätyksenä.

– Avioparit eivät välttämättä ole etukäteen miettineet, että mitä se tarkoittaa talouden kannalta, jos eroaa, huomauttaa Aktian johtaja Camilla Karlberg.  

Avio-oikeus astuu voimaan, kun pari eroaa  

Lain mukaan aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, jos parilla ei ole voimassaolevaa avioehtoa. Avio-oikeus astuu voimaan avioliiton päättyessä.

– Avio-oikeus tarkoittaa sitä, että niin kauan kun ollaan avioliitossa, omistat itse kaiken, joka on omissa nimissäsi, mutta avioerossa omaisuus jaetaan puolisoiden kesken tasan. Aika harva käytännössä tietää, mitä se tarkoittaa, Karlberg sanoo.

Omaisuuden jakamista kutsutaan ositukseksi. Se tarkoittaa, että se, jolla on enemmän omaisuutta, maksaa toiselle osapuolelle tasinkoa. Tavoitteena on, että omaisuutta jää kummallekin yhtä paljon.

Miksi parin kannattaa harkita avioehtosopimusta?

Kirjallisella avioehtosopimuksella pari voi kuitenkin sulkea osan tai kaiken omaisuutensa avio-oikeuden ulkopuolelle. Avioehtoa ei voida tehdä enää avioerohakemuksen jättämisen jälkeen, vaan sopimus on laadittava ennen häitä tai avioliiton aikana.

Karlberg suosittelee avioehtoa kaikille pareille, sillä näin vältytään ikäviltä yllätyksiltä osituksen aikana. Ilman avioehtosopimusta ex-puolisolla voi olla lain nojalla oikeus yllättäväänkin omaisuuteen, kuten perintöön.

– Sanotaan, että parista toinen on avioliiton aikana perinyt yhteisomisteisen kesäpaikan järvenrannalla. Tilanteessa ei välttämättä halua, että entinen puoliso jää talon omistajaksi. Näin kuitenkin käy, jos testamentissa ei ole mainittu, ettei perijän puolisolla ole avio-oikeutta perintöön tai jos parilla ei ole voimassaolevaa avioehtosopimusta. Silloin ex-puolison osuus pitää avioerossa lunastaa rahalla takaisin itselleen.

– Yritysomaisuus on myös sellainen, joka kuuluu avio-oikeuteen. Sen arvo voi olla todella arvokas. Jos on esimerkiksi riitaisa ero, niin voi olla aika vaikeaa johtaa yritystä oman ex-puolison kanssa, Karlberg jatkaa.

Vaikka avioehtoon suhtautusi nihkeästi, Karlberg muistuttaa, että eron hetkellä avioehto tekee omaisuuden jakamisesta oikeudenmukaisempaa.

– Avioparit eivät välttämättä halua avioehtoa, koska se ei ole niin romanttista. On hyvä huomioida, että olemassa on monta eri avioehtosopimusta ja hyvä olisi, että mahdollisen eron lopputulos olisi kaikille tasapuolinen.

Suurin avio-oikeuden alainen omaisuus on yleensä parin yhteinen koti 

Karlberg on itse työskennellyt pankissa yli 20 vuotta ja neuvonut myös useita pareja avioeron talousasioissa. Hänen mukaansa haastavimpia eroon liittyviä asioita on yhteisestä kodista ja asuntolainasta sopiminen.

– Aika usein on niin, että toinen parista haluaa jäädä asumaan yhteiseen kotiin. Neuvomme pankissa, että kannattaa olla yhteydessä pankkiin aikaisessa vaiheessa ja kertoa tilanteesta. Silloin on mahdollisuus neuvotella lainalle uusi sopiva maksuerä tai lyhennysvapaata, kunnes pari on päättänyt, mitä tehdään: myydäänkö asunto vai voiko toinen lunastaa toisen osion asunnosta ja jäädä asumaan siihen?

Ennen päätöstä on Karlbergin mukaan hyvä esimerkiksi miettiä, kuinka kauan lapset tulevat asumaan kotona.

– Jos lapset ovat vähän vanhempia, voi olla, etteivät he asu kotona enää kuin kolmesta neljään vuotta. Silloin ei itse välttämättä tarvitse niin isoa kotia. Yksi vaihtoehto onkin, että muuttaa perheasuntoon vuokralle ja ostaa pienemmän asunnon, jonka voi vuokrata ja pitää alkuun sijoitusasuntona. Myöhemmin siinä voi sitten asua itse, kun lapset ovat muuttaneet pois kotoa.

Avio-oikeus antaa lain nojalla puolisolle oikeuden kumppaninsa omaisuuteen. Kuvassa kaksi avainta.
Eniten järjestelyjä eroava pari joutuu tekemeen asumisen suhteen. Yhteinen koti kun on yleensä parin suurin omaisuus.

Avioero muuttaa myös henkilökohtaisia kuluja

Omaisuuden jakamisen ja asumisjärjestelyjen lisäksi avioero vaikuttaa usein myös henkilökohtaiseen rahankäyttöön.

– Karkeasti voi sanoa, että tulot puolittuvat, mutta suurin osa kuluista pysyy ennallaan. Se on avioerossa taloudellinen lähtökohta.

Voi olla, että avioliiton aikana toinen on esimerkiksi hoitanut juoksevia kuluja ja itsellä ei välttämättä ole realistista käsitystä siitä, millaisia menoja elämiseen menee. Omasta taloudesta huolehtiminen eron jälkeen voikin tuntua tästä syystä haastavalta.

– Jos on yhtäkkiä yksin raha-asioiden kanssa, pankkiin voi olla ihan rohkeasti yhteydessä. Siellä asiantuntijan kanssa koostetaan uusi kuukausibudjetti vastaamaan uutta elämäntilannetta.

Lisäksi Karlberg huomauttaa, että ennen suurien päätösten tekemistä on hyvä ottaa selvää kaikista asioita, jotka vaikuttavat talouteen tulevaisuudessa. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset tuet ja sosiaalinen turva.

– Tilanteessa, jossa olet taloudessa ainoa palkkatuloja saava elättäjä, on hyvä tietää, kuinka pitkään saat sairauspäivärahaa, mikä on sairauspäivärahan suurus ja kuinka kauan työnantaja maksaa palkkaa. On tärkeää myös tiedostaa tulevan eläkkeen suuruus ja miettiä, miten tulevaisuuteen voi varautua esimerkiksi vakuutuksella ja säästämällä. Asiantuntijan kanssa voi käydä läpi tärkeitä perusasioita, joiden perusteella voi tehdä realistisia päätöksiä.

Jos eroava pari ei pääse raha-asioissa keskenään sopuun, apua voi hakea pankista 

Rahasta ja talousasioista sopiminen vaatii aina neuvottelua. Siksi Karlberg suositteleekin, että pari sopisi yhteisestä taloudesta silloin, kun kaikki on hyvin. Eron hetkellä rahasta puhuminen voi nimittäin vaikeutua tunnemyrskyn keskellä.

– Tärkeää olisi, että taloudellista vastuuta jaetaan avioliiton aikana – että kumpikin osapuoli olisi perillä perheen talousasioista. Avioparilla on hyvä olla vaikka yhteinen taloustili, johon he siirtävät rahaa palkkapäivänä. Yhteiseltä tililtä maksetaan yhteiset menot, kuten lainanlyhennys, vastikkeet ja lasten harrastukset tai päiväkotimaksut.

Näin molemmat osapuolet maksavat kaikkia yhteisiä kuluja.

Avioliitossa on hyvä huomioida myös se, kenen nimiin omaisuus hankitaan.

– Usein auto on toisen osapuolen nimissä, vaikka kumpikin maksaisi auton kulusta. Erotilanteessa kuitenkin huomioidaan nimitilanne: auto on sen omaisuutta, jonka nimissä se on.

Avioparin on hyvä tietää myös oikeutensa. Pattitilanteissa Karlberg kehottaa kääntymään asiantuntijan puoleen.

– Pankissa on esimerkiksi lakimiehiä, jos on vaikea saada selkoa sopimuksista. Muun muassa osituksessa kannattaa käyttää lakimiehiä apuna.  Silloin, jos omaisuuden jakamisessa ei päästä sovintoon, voidaan määrätä myös pesänjakaja, joka ottaa vastatakseen, että parin yhteinen omaisuus jaetaan.

Avio-oikeus voi tuoda mukanana yllätyksiä. Nainen ja mies käyvät läpi yhdessä papereita.
Asiantuntijan mukaan taloudellista vastuuta tulisi jakaa parisuhteessa jo avioliiton aikana. Rahasta olisi hyvä pystyä puhumaan avoimesti.

Lähteenä käytetty Karlbergin haastattelun lisäksi: Omalaina.fi

Juttua on muokattu: Avioerohakemuksen hinta on korjattu 31.7.2020 kello 10.12. 

X